Sveučilišni centar za savjetovanje studenata, Savjetovalište za upravljanje karijerama, organizira javnu

...

Splitski sveučilišni sportski savez, Sveučilišna sportska udruga i Studentski zbor Sveučilišta u

...

Nova akademska godina 2015./16. započela je 1. listopada 2015. svečanim Euharistijskim slavljem u

...