Došlo je do promjene u rasporedu predavanja za 3. godinu Integriranog FTS-a i 2. godinu Diplomskog TKS-a.

...

Objavljen je novi Registar okvirnih sporazuma KBF-a. | Registar okvirnih sporazuma |  Dubravka

...

Objavljen je Registar okvirnih sporazuma KBF-a. | Registar okvirnih sporazuma|  Dubravka Mladinić,

...

Ažuriran je Registar ugovora KBF-a. | Registar ugvora|  Dubravka Mladinić, dipl.oec., Voditeljica

...

Ažuriran je Registar ugovora KBF-a. | Registar ugvora|  Dubravka Mladinić, dipl.oec., Voditeljica

...