Sveučilišni centar za savjetovanje studenata, Savjetovalište za studente s invaliditetom,

...

Uskoro se navršava mjesec dana od smrti dr. fra Vicka Kapitanovića, umirovljenog profesora crkvene

...

Sveučilište u Splitu raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija u akademskoj godini 2015./16.

...

Sveučilište u Splitu objavljuje Natječaj za Erasmus+ mobilnost studenata u svrhu studija u

...

Objavljen je Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa u

...