Ured za pastoral mladih, Sveučilište u Splitu i Studentski centar, u srijedu, 7. lipnja 2017. u 20

...

Objavljen je novi Pravilnik o Poslijediplomskom sveučilišnom studiju KBF-a | Izv.prof.dr.sc. Alojzije

...

Savjetovalište za upravljanje karijerama, kao dio Sveučilišnog centra za savjetovanja studenata, s ciljem

...

Splitski sveučilišni sportski savez sukladno planu i programu rada, organizira UnisportST Marjansku

...

Centar za savjetovanje studenata Sveučilišta u Splitu u suradnji s Javnom ustanovom RERA S.D. za

...