Stari Statut KBF-a| Doc. dr.sc. Marin Škarica | 9.srpnja 1999. |

...

Statut Svečilišta u Splitu, stupio na snagu 28.ožujka 2015. | Prof. dr. sc. Šimun Anđelinović,

...

Sveučilišni centar za savjetovanje studenata, Savjetovalište za upravljanje karijerama, organizira javnu

...

Splitski sveučilišni sportski savez, Sveučilišna sportska udruga i Studentski zbor Sveučilišta u

...

Nova akademska godina 2015./16. započela je 1. listopada 2015. svečanim Euharistijskim slavljem u

...