Sveučilište u Splitu organizira Festival znanosti 2016 od 18-23. travnja 2016. na temu Znanost i umjetnost. Pozivaju se studenti i zaposlenici Sveučilišta da na obrascu u privitku prijave do 25. siječnja 2016. svoje aktivnosti koje se mogu, ali nužno i ne moraju, uklopiti u glavnu temu Festivala. | Prijavnica za Festival znanosti | Izv. prof. dr. sc. Anđelko Domazet, dekan | 9.12.2015 |

Pin It