Služba Božja: liturgijsko-pastoralna revija teološki je časopis Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu (humanističke znanosti, teologija, A2), koji izlazi u tiskanom i elektroničkom obliku na portalu hrvatskih znanstvenih časopisa HRČAK i to redovito četiri puta godišnje, a objavljuje do sada neobjavljene izvorne, pregledne i stručne znanstvene radove, izvješća i radove sa znanstvenih skupova, teološke osvrte i prikaze knjiga te homilije.

 1. Radovi se dostavljaju elektroničkom poštom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. . Uredništvo pridržava pravo rad prilagoditi propozicijama časopisa i standardima hrvatskog književnog jezika.
 2. Kategorizacija znanstvenih radova Znanstveni radovi prolaze dvostruku slijepu recenziju, a recezente izabire uredništvo. Cijeli postupak recenzije je anoniman. Recenzentski komentari i prijedlozi za poboljšanje, zajedno s opisom potrebnih ispravaka ukoliko postoje, šalju se autoru. Temeljem primljenih recenzija te eventualnih dopuna i ispravaka, uredništvo donosi konačnu odluku o objavljivanju i kategorizaciji rada, koji može biti:
  • Izvorni znanstveni rad (Original scientific paper) sadrži do sada neobjavljene rezultate izvornih istraživanja koji su izneseni tako da se mogu provjeriti, zajedno s analizama i izvorima.
  • Prethodno priopćenje (Preliminary communication) donosi sažeto nove rezultate znanstvenog istraživanja, koji zahtijevaju brzo objavljivanje, uz pretpostavku da će se kasnije objaviti cjeloviti rad.
  • Pregledni članak (Review) je originalan, sažet prikaz nekog područja istraživanja ili njegova dijela u kojem autor sudjeluje, s vlastitim kritičkim osvrtom i prosudbom.
  • Stručni članak (Professional paper) informira i uvodi u problematiku struke bez pretenzija da bude plod znanstvenog istraživanja.
 3. Autorska prava Ukoliko autor nije suglasan s traženim dopunama i izmjenama, ima pravo povući poslani rad. Autorima se ne isplaćuje naknada za objavljivanje rada. Autor objavljenog rada prima jedan besplatni broj tiskanog časopisa te svoj rad u elektroničkom obliku i to u PDF formatu. Autor se obvezuje da rad ne objavljuje drugdje bez dopuštenja uredništva. Odgovornost za znanstvenu etičnost u istraživanjima i rezultatima rada snosi sam autor (usp. smjernice COPE, http://publicationethics.org/ ). Autor je uz rad dužan dostaviti sljedeće podatke: ime i prezime, akademski stupanj (znanstveno zvanje), matični broj znanstvenika, pun naziv i adresu ustanove u kojoj je zaposlen, e-mail adresu.
Pin It