Služba Božja – liturgijsko pastoralna revija znanstveni je časopis koji izdaje Katolički bogoslovni fakultet u Splitu – Sveučilište u Splitu u neprekinutom nizu od 1960. godine i to četiri puta godišnje. Časopis Služba Božja – liturgijsko pastoralna revija vodi se transparentnošću na svim područjima: javno dostupne informacije; dvostruki-slijepi recenzentski postupak za ocjenu pristiglih rukopisa; uredništvo sastavljeno od domaćih i stranih stručnjaka; znanstveno vijeće sastavljeno od domaćih i stranih stručnjaka; sprječavanje plagijatorstva, itd.

Uredništvo se sastoji od sedam članova koje se redovito sastaje te raspravlja o pristiglim člancima, recenzijama, te odlučuje o sadržaju novih brojeva časopisa. Svaki pristigli članak, prije nego se uputi u daljnji recenzentski postupak, biva pregledan od strane glavnog i odgovornog urednika te po potrebi i drugih članova uredničkog vijeća da li udovoljava osnovnim metodološkim, znanstvenim i teološkim kriterijima časopisa te, ukoliko se nedvosmisleno utvrdi da rad ispunjava potrebne uvjete, šalje se na dvostruku slijepu recenziju.

Glavni i odgovorni urednik, kao i ostali članovi uredništva, paze da recenzent(i) nije (nisu) u bilo kakvom „sukobu interesa“ s autorom članka te da su zaista stručni za pristigli članak i njegovu ocjenu.

Ukoliko članak dobije dvije pozitivne recenzije, ali različitih znanstvenih kategorije, uredništvo će članak ocijeniti povoljnijom znanstvenom kategorijom za autora.

Ukoliko članak dobije jednu pozitivnu, a drugu negativnu ocjenu od strane recenzenata, članak se šalje trećem recenzentu. Na osnovu svih pristiglih recenzija uredništvo će donijeti konačnu odluku o prihvaćanju ili odbijanju rada, kao i o znanstvenoj kategorizaciji članka. Autoru članka u nijednom trenutku se ne otkriva ime recenzenta, pa ni nakon što je članak objavljen u časopisu.

Ukoliko se za vrijeme recenzentskog postupka otkrije da je članak plagijat ili autoplagijat, uredništvo će odbiti pristigli članak i o tome obavijestiti autora članka.

Uredništvo se obvezuje da neće za osobnu korist upotrebljavati podatke iz zaprimljenih i neobjavljenih radova dok se ti radovi ne objave javno bilo u časopisu Služba Božja ili pak u nekom drugom časopisu.

Nastojeći uputiti na prava i obveze bilo autora članaka, bilo recezente, uredništvo je izradilo posebne upute za autore te upute za recenzente. Sve upute dostupne su na hrvatskom nacionalnom portalu znanstvenih časopisa „Hrčak“, na sljedećoj adresi: http://hrcak.srce.hr/sluzba-bozja

Uredništvo

Pin It