Liturgijsko-pastoralni časopis Služba Božja pokrenuta je 1960. god., u Makarskoj, kada je objelodanjen prvi broj, početkom došašća. U ozračju otvaranja Crkve svijetu, koje je započeo papa Ivan XXIII., i saborske obnove Drugoga vatikanskog sabora, časopis je želio pridonijeti liturgijskom odgoju svećenika i vjernika. Osnivač je časopisa Franjevačka provincija Presvetoga Otkupitelja u Splitu. Izdavač je bio Interdijecezanski liturgijski odbor (ILO) (1960.-1970.), Franjevačka visoka bogoslovija u Makarskoj (1970.-1999.), a od 1999. je Katolički bogoslovni fakultet u Splitu.

Glavni urednici:

  1. dr. fra Jure Radić (1960.-1973.),
  2. dr. fra Šimun Šipić (1973.- 1982.),
  3. mr. fra Marko Babić (1982.-1983.),
  4. dr. fra Vicko Kapitanović (1983.-1986.),
  5. mr. fra Marko Babić (1986.-2002.) i
  6. dr. fra Anđelko Domazet od 2002. god. 

Od 1962. do 1964. objelodanjivan je liturgijski list za vjernike: Molite braćo s prilogom Sveta misa. Osim redovitoga izlaženja časopisa, počelo se objelodanjivati i popratna izdanja-nizove: Bogoslovna biblioteka (sv. 1-23), Biblioteku Službe Božje (sv. 1-55), Spomenspise (sv. 1-7). Sadržaj časopisa Služba Božja obuhvaća područje praktične teologije (liturgija, homiletika, crkveno pravo, religiozna pedagogija, katehetika, moralka, pastoralna teologija). Praktična teološka razmišljanja o društvenoj stvarnosti žele pomoći u oblikovanju crkvenoga pastoralnog života u suvremenomu svijetu.

 

Pin It