Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja, te članka 21.st. 16. Statuta KBF-a, utvrđeno je da je Fakultetsko vijeće Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu donijelo ODLUKU kojom se Antonija Krokar, mag. theol., izabire se na radno mjesto l. vrste— voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (interni naziv: voditelj službe za poslijediplomske studije, tajnik ureda za međunarodnu suradnju) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, do povratka djelatnice sa rodiljinog/roditeljskog dopusta.

Obrazloženje

Na Osmoj redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu u ak. god. 2022./2023. održanoj 14. lipnja 2023. godine, dekan Fakulteta, izv. prof. dr. sc. Šimun Bilokapić upoznao je članove Fakultetskog da je zbog upražnjenog radnog mjesta voditelja službe referade PDS-a i ureda za međunarodnu suradnju KBF-a Sveučilišta u Splitu dana 19. travnja 2023. raspisao natječaj (KLASA: 112-01/23-02/0001 UR.BROJ: 2181-203-0101-23-0001) za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto l. vrste— voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (interni naziv: voditelj službe za poslijediplomske studije, tajnik ureda za međunarodnu suradnju) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, do povratka djelatnice sa rodiljinog/roditeljskog dopusta. Povjerenstvo za natječaje KBF-a u Izvješću o kandidatima za radno mjesto voditelja službe referade PDS-a i ureda za međunarodnu suradnju Fakultetskom vijeću istaklo je da su testiranju u okviru natječajnog postupka pristupile dvije kandidatkinje. Nakon rasprave, u skladu s člankom 14. st. 1. Pravilnika o radu upravnih tijela KBF-a provedeno je tajno glasovanje te je na temelju prebrojanih rezultata utvrđeno kao u izreci ove Odluke.

Izv. prof. dr. sc. Šimun Bilokapić, dekan

Pin It