Ured za međunarodnu suradnju

Zrinsko-Frankopanska 19, 21000 Split p.p.329, CROATIA

Tel. +385-21-308-322

Email: international@kbf-st.hr

Erasmus koordinator i voditelj ureda:

Doc. dr. sc. Ivan Macut

ECTS povjerenik:

Doc. dr. sc. Ante Akrap

Tajnica ureda:

Antonija Krokar, mag. theol.

ERASMUS+ STRUČNA PRAKSA

Erasmus plus

Erasmus plus

Erasmus je novi program Europske unije za poboljšanje vještina i zapošljivosti obrazovanjem, osposobljavanjem, uključenošću mladih i sportom. Između 2014. i 2020. u okviru tog programa više od 4 milijuna Europljana imat će priliku studirati, osposobljavati se, steći radno iskustvo i volontirati u inozemstvu.

Studenti Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu od 2014. godine imaju mogućnost sudjelovati u Erasmsu+ programu mobilnosti.

Vrste Erasmus+ mobilnosti za studente:

 • Studijski boravak (3-12 mjeseci) – uključuje i izradu završnog rada (ne uključuje samostalno istraživanje koje nije sastavni dio studija)
 • Stručna praksa (2-12 mjeseci) – ako je dio nastavnog programa

Studenti u trenutku odlaska na mobilnost moraju biti upisani u najmanje drugu godinu preddiplomskog studija. Iznimka je odlazak na stručnu praksu, gdje je moguće sudjelovanje studenata koji su upisani u prvu godinu preddiplomskog studija.

Natječaji za mobilnost studenata objavljuju se barem dva puta godišnje na web stranicama Sveučilišta u Splitu

Više o programu Erasmus+ za studente Sveučilišta u Splitu pročitajte ovdje

Dokumenti za preuzimanje

» Prava EU studenata

» ERASMUS+ Student Application Form

» ECTS Learning Agreement

» Learning Agreement for Studies

» Transcript of Records

» Europass CV obrazac

» Guidelines on how to use the Online Learning Agreement for Studies c

» Learning Agreement Student Mobility for Traineeships

Vrste Erasmus+ mobilnosti za osoblje:

 • Podučavanje za nenastavno osoblje (2 dana – 2 mjeseca)
 • Osposobljavanje za nastavno i nenastavno osoblje (2 dana – 2 mjeseca)

Osposobljavanje kod nastavnog i nenastavnog osoblja može uključivati nekoliko vrsta aktivnosti: pohađanje strukturiranog tečaja/radionice stručnog usavršavanja u organizaciji neke inozemne visokoškolske ustanove i sve ostalo što pridonosi poboljšanju vještina potrebnih za obavljanje poslova u okviru postojećeg radnog mjesta.

Na Erasmus+ stručnu praksu moguće je otići unutar godine dana od završetka studija ukoliko se student/ica prijavi dok ima status studenta (prije završetka studija).

Trajanje razmjene: minimalno 2 mjeseca, a maksimalno 12 mjeseci.

Studenti za vrijeme trajanja stručne prakse ostaju upisani na svoj matični fakultet. Erasmus+ studentima se omogućuje mobilnost u ukupnom trajanju od 12 mjeseci za svaku razinu studija (preddiplomski, diplomski, poslijediplomski). Mobilnost je tijekom studija  moguće ostvariti više puta - važno je poštivati uvjet od najviše 12 mjeseci po svakoj razini studija - u zbroj mjeseci ulazi i mobilnost studijskog boravka (SMS) i stručne prakse (SMP) npr. na istoj razini studija 6 mj. SMS + 6 mj. SMP . Studenti integriranih preddiplomskih i diplomskih studija mogu ostvariti mobilnost u ukupnom trajanju do 24 mjeseca za tu razinu studija.

Erasmus+ stručnu praksu studenti mogu obavljati u privatnim ili javnim poduzećima, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koji imaju status pravne osobe i aktivni su na tržištu rada ili na području obrazovanja i mladih, te na visokim učilištima koja imaju dodijeljenu Erasmus povelju za visoko obrazovanje (Erasmus Charter for Higher Education). Prihvatna institucija se mora nalaziti u jednoj od programskih zemalja, a to su države članice EU, te Island, Norveška i Lihtenštajn.

Primjeri mogućih prihvatnih institucija:

 • javna ili privatna mala, srednja ili velika poduzeća/tvrtke;
 • javna tijela na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini;
 • društveni partneri, poput gospodarskih komora, zanatskih udruženja i sindikata
 • istraživački/znanstveni instituti
 • zaklade
 • škole/instituti/obrazovni centri (na bilo kojoj razini, od predškolske do srednjoškolske, uključujući i strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih)
 • neprofitne udruge, nevladine organizacije
 • institucije koje pružaju usluge savjetovanja u području razvoja karijere, profesionalnog savjetovanja te informacijske usluge

SEA-EU Europsko sveučilište mora

Europsko sveučilište mora - „SEA-EU”

Splitsko sveučilište član je alijanse pod nazivom Europsko sveučilište mora (The European University of the Seas - SEA-EU), koje čine sveučilišta u Cadizu (Španjolska), Bretanji (Francuska), Malti, Kielu (Njemačka) i Gdanjsku (Poljska). Europska sveučilišta su internacionalni savezi najmanje 3 institucije visokog obrazovanja koje dijele strukturnu suradnju i nude sistemsku mobilnost i priznavanje obrazovnih perioda na partnerskim sveučilištima, komplementarnih kurikuluma i zajedničkih studija. Usmjerena su ka promicanje zajedničkih europskih vrijednosti, jačanju europskog identiteta, suradnji unutar različitih europskih i globalnih kultura, na različitim jezicima i preko granica, sektora i akademskih disciplina.

 Glavni cilj SEA-EU alijanse jest stvoriti zajedničke studije na preddiplomskoj i diplomskoj razini, doktorske škole, zajedničku infrastrukturu i upravljanje istraživanjima i znanjem te provesti mobilnosti studenata i zaposlenika. Sveučilište u Splitu zaduženo je za spajanje sveučilišta, javnog i poslovnog sektora s naglaskom na odgovornost za okoliš i društvo. Projekt SEA-EU započeo je s provedbom u listopadu 2019., a u prosincu je potpisan zajednički multilateralni KA103 Sporazum o mobilnosti unutar 6 sveučilišta koji omogućuje multilateralne mobilnosti pokrivajući sve sastavnice na sveučilištima. Budući da su sve članice alijanse uključene u Erasmus+ program, djelatnici i studenti Sveučilišta u Splitu i svih njegovih sastavnica mogu u okviru tog programa ostvariti svoje mobilnosti i na nekom od navedenih sveučilišta.