KBF Split

Sukladno čl. 2. i čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavno zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine 119/2022.), te odluci dekana KBF-a u Splitu po službenoj dužnosti utvrđuje se i oglašava  NASTUPNO PREDAVANJE za dr. sc. Domagoja Volarević, pristupnika KBF-a u Splitu u postupku izbora na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje teologije, grani liturgike, pri Katedri liturgike na KBF-u u Splitu pod naslovom:

” Blažena djevica Marija u ciklusu Liturgijske godine ”

Predavanje će se održati u utorak 23. svibnia 2023. godine, u 8,00 sati u predavaonici B2 Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu, Zrinsko-Frankopanska 19.

Pristupnik će nastupno predavanje održati u okviru redovite nastave sa studentima III. godine Filozofsko-teološkog studija KBF-a Split uz nazočnost Stručnog povjerenstva u sastavu:

  • Prof dr. sc. Ivica Žižić (predsjednik)
  • dr. sc. Andelko Domazet (član)
  • prof. dr. sc. Domagoj Runje (član)

S poštovanjem

Split, 5. svibnja 2023.

Izv. prof. dr. sc. Šimun Bilokapić, dekan 

KLASA: 112-01/23-01/00001
UR.BROJ: 2181-203-01-01-23-0004

Pin It