Integrirani Filozofsko-teološki studij, magistri/e teologije

 1. Ante BATINOVIĆ - diplomski rad iz biblijske teologije Staroga Zavjeta: Seksualni delikti u Petoknjižju, pod vodstvom doc dr. sc. Domagoja Runje
 2. Ante IVIŠIĆ - diplomski rad iz liturgike: Sakrament pokore između obreda i terapije, pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Ivice Žižića
 3. Gabrijel KAMBER - diplomski rad iz dogmatskog bogoslovlja: Neki vidovi pneumatologije Drugoga vatikanskog sabora, pod vodstvom red. prof. dr. sc. Mladena Parlova
 4. Mirjana KULIĆ - diplomski rad iz dogmatskog bogoslovlja: Sakramenti u dokumentima Biskupske konferencije Jugoslavije i Hrvatske biskupske konferencije, , pod vodstvom red. prof. dr. sc. Ante Mateljana
 5. Toni KULIĆ - diplomski rad iz liturgike: Crkveno pučko pjevanje u župi Svetoga Križa - Veli Varoš, pod vodstvom izv. prof. mo. Šime Marovića
 6. Sebastijan MLADINEO - diplomski rad iz Povijesti Crkve u Hrvata: Nadbiskup Stepinac i Crkva, pod vodstvom doc. dr. sc. Josipa Dukića/dr. sc. Željka Tolića
 7. Lana SAMARDŽIJA - diplomski rad iz biblijske teologije Novoga Zavjeta: Mudrost križa u poslanicama Korinćanima, pod vodstvom red. prof. dr. sc. Marinka Vidovića
 8. Marko VRKIĆ - diplomski rad iz liturgike: Sport i obred - Sportska igra kao fenomen i izazov kršćanskoj vjeri i liturgiji, pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Ivice Žižića
 9. Mijo ŠEGVIĆ - diplomski rad iz ekumenskog bogoslovlja: Ravenski dokument Katoličko-pravoslavnog dijaloga, pod vodstvom red. prof. dr. sc. Ante Mateljana
 10. Nikolaja ŽDINJAK - diplomski rad iz Kanonskoga prava: Sakrament ženidbe u Zakoniku kanona istočnih Crkava , pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Ivana Jakulja/dr.sc. Marka Mrše.

Diplomski Teološko katehetski studij - magistri/e katehetike

 1. Marija BAŠIĆ - diplomski rad iz moralnog bogoslovlja: Izazovi suvremenog društva za kršćansko poimanje braka i spolnosti, pod vodstvom doc. dr. sc. Šimuna Bilokapića
 2. Matea BAZINA - diplomski rad iz religiozne pedagogije i katehetike: Katehetske propovjedi blaženog Alojzija Stepinca - s posebnim osvrtom na Crkvu, pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Jadranke Garmaz
 3. Josipa BURAZER - diplomski rad iz pastoralnog bogoslovlja: Pastoral rastavljenih u Šibenskoj biskupiji, pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Alojzija Čondića
 4. Mateja DŽAJA - diplomski rad iz dogmatskog bogoslovlja: Euharistija u ekumenskom dijalogu, pod vodstvo red. prof. dr. sc. Ante Mateljana
 5. Luciana GABRIĆ - diplomski rad iz dogmatskog bogoslovlja: Euharistija i Crkva u misli Nikolaja Afanasieva, pod vodstvom red.prof. dr. sc. Ante Mateljana
 6. Luka MALEŠ - diplomski rad iz dogmatskog bogoslovlja: Euharistija u nauku Josepha Ratzingera / Benedikta XVI. pod vodstvom red. prof. dr. sc. Ante Mateljana
 7. Kristina RADIĆ - diplomski rad iz moralnog bogoslovlja: Ciljevi rodne ideologije i odgovor Katoličke Crkve, pod vodstvom red. prof. dr. sc. Josipa Mužića
 8. Božana SOVULJ - diplomski rad iz sociologije: Ljudski embrij kao osoba, pod vodstvom red. prof. dr. sc. Josipa Mužića

Preddiplomski Teološko katehetski studij - sveučilišni prvostupnici

 1. Valentina BUDIMIR-BEKAN - završni rad iz razvojne psihologije: uharistija u nauku Josepha Ratzingera / Benedikta XVI., pod vodstvom prof. dr. sc. Ante Mateljana
 2. Marina FUŠTAR - završni rad iz Svetog pisma Staroga zavjeta: Prorok Jeremija i pitanje patnje , pod vodstvom doc. dr. sc. Domagoja Runje
 3. Marina GRBAVAC - završni rad iz moralnog bogoslovlja: Odnos Crkve i medija: od kritike do izazova, pod vodstvom doc. dr. sc. Marija Volarevića
 4. Jure GUDELJ - završni rad iz Povijesti Crkve u Hrvata: Apostolicitet splitske Crkve prema korespodenciji don Frane Bulića, pod vodstvom doc. dr. sc. Josipa Dukića
 5. Antonija GULIĆ - završni rad iz religiozne pedagogije i katehetike: Mediji u Montessori pedagogiji i katehezi Dobrog Pastira, pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Jadranke Garmaz
 6. Mirna KARIN - završni rad iz religiozne pedagogije i katehetike: Utjecaj obiteljskog odgoja na emocionalni i socijalni razvoj djeteta, pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Jadranke Garmaz
 7. Ivana KLARIĆ - završni rad iz temeljnog bogoslovlja: Teološki pogled na ekološku krizu, pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Anđelka Domazeta
 8. Roza MARŠIĆ - završni rad iz religiozne pedagogije i katehetike: Crkveno lice obitelji prema posinodalnoj aostolskoj pobudnici 'Amoris laetitia' , pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Jadranke Garmaz
 9. Antonija ŠETKA - završni rad iz temeljnog bogoslovlja: Stav Crkve prema drugim religijama, pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Anđelka Domazeta
 10. Frano TOMAŠEVIĆ - završni rad iz religiozne pedagogije i katehetike: Dijete u Montessori pedagogiji , pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Jadranke Garmaz

Popis studenata poslijediplomskoga studija s licencijatom iz teologije

 1. Marko VUČETIĆ – licencijat s naslovom rada: Antropologija čina u teološkoj misli Iva-na Pavla II., pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Nikole Bižace.
 2. Hrvoje PETRUŠIĆ – licencijat s naslovom rada: Recepcija Pavlove misli u suvremenoj filozofiji: Badiou – Žižek, pod vodstvom mentora izv. prof. dr. sc. Anđelka Domazeta

Popis studenata poslijediplomskoga studija s doktoratom iz teologije

 • Jure PERIŠIĆ – doktorat s naslovom rada: Odnos Crkve prema svijetu. Interpretacija i aktualizacija temeljnih načela Drugog vatikanskog sabora o odnosu Crkve prema svijetu u djelima Željka Mardešića i Bone Zvonimira Šagija, pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Nediljka Ante Ančića.
Pin It