Članovi Studentskog zbora

 • Marko Plejić (Integrirani FTS) , član SZ-a, predstavnik u FV-u, predsjednik studentskog zbora KBF-a i predstavnik na SZ Sveučilišta u Splitu, 
 • Valentino Radaš (FTS), član SZ-a, predstavnik u FV-u, zamjenik predsjednika SZ
 • Ana Maria Popović (Integrirani FTS), tajnica SZ KBF-a u Splitu, zamjenica predstavnika u FV-u,
 • Mate Šakić (Integrirani FTS), zamjenik
 • Josip Brandejs (Integrirani FTS), zamjenik
 • Mihovil Viljac, zamjenik
 • Iva Jakelić (Integrirani FTS)
 • Branimir Mađor (Integrirani FTS), zamjenik
 • Ante Šimić ml. (Integrirani FTS)
 • Mario Zubčić (Integrirani FTS), zamjenik
 • Petra Seretinek (Preddiplomski TKS), predstavnica u FV
 • Mia Lekić (Preddiplomski TKS), zamjenica
 • Angela Kunac (Preddiplomski TKS) 
 • Zorana Tomasović (Preddiplomski TKS)
 • Kata Šakić (Preddiplomski TKS)
 • Kata Madunić (Preddiplomski TKS), zamjenica
 • Lorena Lalić (Diplomski TKS), predstavnica u FV
 • Daniela Mandić (Diplomski TKS), zamjenica
 • Ana Peroš (Poslijediplomski studiji), predstavnik u FV-u
 • Dragan Miličević (Poslijediplomski studiji), zamjenik
 • Stipe Mlikotić, studentski pravobranitelj,