Integrirani Filozofsko-teološki studij, magistri/e teologije

 1. Josipa BLIZNAC - diplomski rad iz Svetoga pisma Novoga Zavjeta: Pavlova misao u svjetlu nekih vidova novije političke misli, pod vodstvom prof. dr.sc. Marinka Vidovića
 2. Frano BOSNIĆ - diplomski rad iz liturgike: Liturgijska glazba i mladi. Napetosti između liturgijskih propisa i pastoralne prakse, pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Ivice Žižića i mo. Ivana Urlića.
 3. Vitomir ČAVAR - diplomski rad iz kanonskog prava: Vojni ordinarijat u Republici Hrvatskoj: povijesno-pravni vid, pod vodstvom izv.prof.dr.sc.Ivana Jakulja i dr.sc. Marka Mrše.
 4. Ivan JAKOVLJEVIĆ - diplomski rad iz religiozne pedagogije i katehetike: Između tradicije i izlaska na periferije. Obilježja evangelizacije u župi sv. Roka, Vinjani, pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Jadranke Garmaz.
 5. Ivan JORDAN - diplomski rad iz temeljnog bogoslovlja: Euharistoumen – Euharistijska ekleziologija J. Ratzingera/ Pape Benedikta XVI., pod vodstvom doc.dr.sc. Edvarda Punde.
 6. Josip JURIĆ ŠOLTO - diplomski rad iz filozofije: Bog i religija u misli Friedricha Nietzschea, pod vodstvom doc. dr. sc. Ante Akrapa.
 7. Stanko KAČUNIĆ - diplomski rad iz moralnog bogoslovlja: Kultura smrti – uzroci i žarišta, pod vodstvom doc.dr.sc. Marija Volarevića.
 8. Mateja KORDA - diplomski rad iz temeljnog bogoslovlja: Isusova svijest o samom sebi i svojem poslanju. Biblijsko utemeljenje i teološka promišljanja, pod vodstvom doc.dr.sc. Edvarda Punde
 9. Danko KOVAČEVIĆ - diplomski rad iz temeljnog bogoslovlja: Neki vidovi nove evangelizacije kroz prizmu teologije Hansa Ursa von Balthasara, pod vodstvom doc.dr.sc. Edvarda Punde.
 10. Slavko MAĐOR - diplomski rad iz dogmatskog bogoslovlja: Eshatološke teme na Drugom vatikanskom koncilu i u promišljanjima Josepha Ratzingera, pod vodstvom doc.dr.sc. Edvarda Punde.
 11. Ante PROLOŠČIĆ - diplomski rad iz pastoralnog bogoslovlja: Katolička karizmatska obnova, pod vodstvom izv.prof.dr.sc. Alojzija Čondića.
 12. Darko RAPIĆ - diplomski rad iz Svetoga pisma Novoga zavjeta: Uloga Kajfe u Ivanovu evanđelju, pod vodstvom prof.dr.sc. Marinka Vidovića.
 13. Ignacije Milan SLADOJA - diplomski rad iz temeljnog bogoslovlja: Poimanje otajstva utjelovljenja u kršćanskoj misli, pod vodstvom prof.dr.sc. Anđelka Domazeta.

Diplomski Teološko katehetski studij - magistri/e katehetike

 1. Ivana BEŠKER - diplomski rad iz religiozne pedagogije i katehetike: Socijalna evangelizacija – prilika nove evangelizacije, pod vodstvom izv.prof.dr.sc. Jadranke Garmaz.
 2. Slavko BLAŽIĆ - diplomski rad iz religiozne pedagogije i katehetike: Katolički odgoj Ivana Merza, pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Jadranke Garmaz
 3. Marijana BODROŽIĆ-SELAK - diplomski rad iz dogmatskog bogoslovlja: Skriveni lik Krista patnika u filmu M. Gibsona „Greben spašenih“, pod vodstvom prof. dr. sc. Mladena Parlova
 4. Katarina IVANOVIĆ - diplomski rad iz Svetoga pisam Staroga zavjeta: Rutini životni odnosi, pod vodstvo doc.dr.sc. Domagoja Runje.
 5. Ana PRCELA - diplomski rad iz moralnog bogoslovlja: Palijativna skrb u pastoralnoj i etičkoj perspektivi, pod vodstvom doc.dr.sc. Ane Jeličić.
 6. Danica RIMAC - diplomski rad iz dogmatskog bogoslovlja: Misijska djelatnost Katoličke Crkve i Papinska misijska djela, pod vodstvom prof.dr.sc. Ante Mateljana.
 7. Luka JELAVIĆ - diplomski rad iz pastoralnog bogoslovlja: Internet evangelizacija i Hrvatska salezijanska provincija, pod vodstvom izv.prof.dr.sc. Alojzija Čondića i dr.sc. Ivice Jurića.

Preddiplomski Teološko katehetski studij - sveučilišni prvostupnici

 1. Paula BOGDAN- završni rad iz religiozne pedagogije i katehetike: Blaženi Alojzije Stepinac – uzor mladima, pod vodstvom izv.prof.dr.sc. Jadranke Garmaz.
 2. Ivona BOŽIĆ ROŠIĆ - završni rad iz moralnog bogoslovlja: Suvremena kultura smrti i kršćanski pogled na život, pod vodstvom doc.dr.sc. Marijo Volarević.
 3. Mario BRKOVIĆ- završni rad iz moralnog bogoslovlja: Prijepori o pravu na život u suvremenom društvu i kulturi, pod vodstvom doc.dr.sc. Šimuna Bilokapića.
 4. Dijana BUDIMIR-BEKAN- završni rad iz filozofije: Povijest duševnog mira, pod vodstvom prof.dr.sc. Ante Vučkovića.
 5. Anđela ČIPČIĆ- završni rad iz filozofije: Marko Aurelije – život kao unutarnja tvrđava, pod vodstvom prof.dr.sc. Ante Vučkovića.
 6. Mila DUGANDŽIĆ- završni rad iz kršćanske duhovnosti: Faustina Kowalska – apostol Božanskog milosrđa, pod vodstvom prof.dr.sc. Mladena Parlova.
 7. Josipa DUVNJAK- završni rad iz moralnog bogoslovlja: Moralna prosudba kontracepcije, pod vodstvom doc.dr.sc. Šimuna Bilokapića.
 8. Matea KLANAC- završni rad iz kršćanske duhovnosti: Kršćanski pristup praštanju, pod vodstvom prof.dr.sc. Mladena Parlova.
 9. Jelena MADIR- završni rad iz filozofije: Prirodoslovni i teološki vidici Velikog praska, pod vodstvom prof.dr.sc. Ivana Kešine.
 10. Hana MARETIĆ- završni rad iz moralnog bogoslovlja: Katoličko moralno vrednovanje samoubojstva, pod vodstvom doc.dr.sc. Marija Volarevića.
 11. Martina METER- završni rad iz kršćanske duhovnosti: Depresija kao smetnja u duhovnom životu, pod vodstvom prof.dr.sc. Mladena Parlova.
 12. Matea ĆALETA- završni rad iz ekumenskog bogoslovlja: Papa Franjo i ekumenizam, pod vodstvom doc.dr.sc. Marija Volarevića i dr.sc. Ivana Macuta.
 13. Paula TONKOVIĆ- završni rad iz kršćanske duhovnosti: Molitva u hinduizmu i molitva u kršćanstvu, pod vodstvom prof.dr.sc. Mladena Parlova.
 14. Emilia VARKAŠ- završni rad iz kršćanske duhovnosti: Tijelo kao izvor napasti, pod vodstvom prof.dr.sc. Mladena Parlova.

Popis studenata poslijediplomskoga studija s licencijatom iz teologije

 1. Ante SAMARDŽIĆ – obranio licencijat na poslijediplomskom studiju Povijest teologije i kršćanskih institucija s naslovom rada: Uloga Konstantina Vojnovića u javnom životu Banske Hrvatske (1874.-1892.), pod vodstvom mentora izv.prof.dr.sc. Josipa Dukića.
 2. Jelena HRGOVIĆ – obranila licencijat na poslijediplomskom studiju Kršćanstvo i suvremena kultura s naslovom rada: Odnos kulture života i kulture smrti prema enciklici Evangelium vitae, pod vodstvom mentora prof.prof.dr.sc. Luke Tomaševića.
 3. Sabina MARUNČIĆ – obranila licencijat na poslijediplomskom studiju Kršćanstvo i suvremena kultura s naslovom rada: Vjeronauk u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji (1991.-2016.). Ostvarenja, poteškoće, perspektive, pod vodstvom mentora izv.prof.dr.sc. Jadranke Garmaz.
 4. Višnja MILANOVIĆ RADIĆ – obranila licencijat na poslijediplomskom studiju Mirila u vjeri i kulturi Starigrada-Paklenice. Povijesni pristup pogrebnom običaju, pod vodstvom mentora izv.prof.dr.sc. Ivice Žižića i sumentora izv.prof.dr.sc. Josipa Dukića.
 5. Ljubomir LADAN – obranio licencijat na poslijediplomskom studiju Kršćanstvo i suvremena kultura s naslovom rada: Utjecaj vjere na identitet suvremenog hrvatskog vojnika , pod vodstvom mentora prof.dr.sc. Luke Tomaševića. 
Pin It