Integrirani Filozofsko-teološki studij, magistri/e teologije

 1. Ana MARČINKO – diplomski rad iz filozofije: Žena kao slika Božja u misli Edith Stein, pod vodstvom prof. dr. sc. Ante Vučkovića
 2. Ante KELAVA – diplomski rad iz moralnog bogoslovlja-društveni nauk Crkve: Svjetovno i crkveno poimanje smrtne kazne, pod vodstvom doc. dr. sc. Marija Volarevića
 3. Maja GABRIČEVIĆ – diplomski rad iz pastoralnog bogoslovlja: Mjesto i uloga laika u župi, pod vodstvom prof. dr. sc. Stipe Nimca
 4. Ante GABRILO – diplomski rad iz moralnog bogoslovlja: Rodna ideologija i njen utje- caj na društvo, obitelj i mlade: s osvrtom na stanje u Hrvatskoj, pod vodstvom doc. dr. sc. Marija Volarevića
 5. Ante ŠEGO – diplomski rad iz pastoralnog bogoslovlja: Priježenidbeni pastoral braka i obitelji, pod vodstvom prof. dr. sc. Stipe Nimca
 6. Ivan Trpimir LOZIĆ – diplomski rad iz moralnog bogoslovlja: Teološki presjek odnosa Crkve i države s posebnim osvrtom na Crkvu u Hrvatskoj, pod vodstvom doc. dr. sc. Marija Volarevića
 7. Gabrijel KAMBER – diplomski rad iz dogmatskog bogoslovlja: Neki vidovi pneumato- logije Drugoga vatikanskoga sabora, pod vodstvom prof. dr. sc. Mladena Parlova
 8. Toni KULIĆ – diplomski rad iz liturgike: Crkveno pučko pjevanje u župi Svetoga Križa - Veli Varoš, pod vodstvom izv. prof. mo. Šime Marovića

Diplomski Teološko katehetski studij - magistri/e katehetike

 1. Neda BAJIĆ – diplomski rad iz moralnog bogoslovlja: Teološko-moralni vid pobačaja, pod vodstvom doc. dr. sc. Šimuna Bilokapića
 2. Petra ČEŠLJAR – diplomski rad iz moralnog bogoslovlja: Feministički i katolički pogled na majčinstvo, pod vodstvom doc. dr. sc. Marija Volarevića
 3. Nikolina DUVNJAK – diplomski rad iz moralnog bogoslovlja: Feminističko i rodno ideološki pogled na ženu u odnosu na katolički, pod vodstvom doc. dr. sc. Marija Volarevića
 4. Anja FRANKIĆ – diplomski rad iz sociologije: Utjecaj medija i moderne tehnologije na formiranje identiteta djece i mladih, pod vodstvom prof. dr. sc. Josipa Mužića
 5. Pera GUSIĆ – diplomski rad iz moralnog bogoslovlja: Lik i dostojanstvo moderne žene, pod vodstvom doc. dr. sc. Marija Volarevića
 6. Krešimir LONČAR – diplomski rad iz temeljnog bogoslovlja - ekleziologija: Laici u Crkvi, pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Dušana More
 7. Jure MATKOVIĆ – diplomski rad iz pastoralnog bogoslovlja: Afričke sinode 1994. i 2009. i inkulturacija Evanđelja, pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Stipe Nimca
 8. Snježana PELIVAN – diplomski rad iz pastoralnog bogoslovlja: Pastoralno djelovanje vjernika laika u Crkvi i svijetu, pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Stipe Nimca
 9. Miljenka PETRAK – diplomski rad iz kršćanske duhovnosti: Duhovnost i karizma svete Marije Krucifikse Di Rosa, pod vodstvom prof. dr. sc. Mladena Parlova
 10. Ana RADICA – diplomski rad iz dogmatskog bogoslovlja: Perspektive i mogućnosti islamsko-kršćanskog dijaloga, pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Anđelka Domazeta
 11. Josipa RADOVNIKOVIĆ – diplomski rad iz dogmatskog bogoslovlja: Krštenje djece i opravdanost krštenja djece krštenih “nevjernika”, pod vodstvom prof. dr. sc. Ante Mateljana
 12. Srđana URLIĆ – diplomski rad iz temeljnog bogoslovlja: Kršćanstvo i New age, pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Anđelka Domazeta
 13. Jelena VARENINA – diplomski rad iz pastoralnog bogoslovlja: Družba Kćeri milosrđa u službi evangelizacije, pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Stipe Nimca
 14. Petra VRDOLJAK – diplomski rad iz filozofije: Slobodni zidati u službi Novog svjetskog poretka, pod vodstvom prof. dr. sc. Josipa Mužića
 15. Zdravka VUČIĆ – diplomski rad iz temeljnog bogoslovlja - kristologija: Posljednji Isu- sovi dani, pod vodstvom prof. dr. sc. Mladena Parlova
 16. Josipa ZNAOR – diplomski rad iz dogmatskog bogoslovlja: Sveta tajna krštenja u Pravoslavnoj crkvi, pod vodstvom prof. dr. sc. Ante Mateljana

Preddiplomski Teološko katehetski studij - sveučilišni prvostupnici

 1. Ivana BEŠKER – završni rad iz religiozne pedagogije i katehetike: Formiranje slike o Bogu kod djece i adolescenata, pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Jadranke Garmaz
 2. Slavko BLAŽIĆ – završni rad iz temeljnog bogoslovlja: Odnos javne i privatne objave s osvrtom na Lurd i Fatimu, pod vodstvom dr. sc. Edvarda Punde
 3. Marijana BODROŽIĆ-SELAK – završni rad iz temeljnog bogoslovlja - religije svijeta: Islam i nasilje s posebnim osvrtom na bosanski islam, pod vodstvom prof. dr. sc. Nikole Bižace
 4. Luka JELAVIĆ – završni rad iz filozofije: Obitelj - temeljna stanica društva i Crkve, pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Ivana Kešine
 5. Mario LOLIĆ – završni rad iz moralnog bogoslovlja: Stožerna krepost pravednosti, pod vodstvom doc. dr. sc. Marija Volarevića
 6. Katarina MARINČIĆ – završni rad iz temeljnog bogoslovlja: Iskustvo vjere kod svetog Franje Asiškoga, pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Anđelka Domazeta
 7. Josipa OTAHAL – završni rad iz kršćanske duhovnosti: Razlikovna analiza psihijatrijskog liječenja i egzorcizma, pod vodstvom prof. dr. sc. Mladena Parlova
 8. Ana PRCELA – završni rad iz povijesti Crkve: Crkva u vrijeme Drugog svjetskog rata i poraća (1941.–1965.), pod vodstvom doc. dr. sc. Josipa Dukića dr. Željko Tolić
 9. Danica RIMAC – završni rad iz temeljnog bogoslovlja: Teološki pristup fenomenu egzorcizma, pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Anđelka Domazeta
 10. Diana ŠARČEVIĆ – završni rad iz filozofije: Misao sv. Augustina o zlu, pod vodstvom; prof. dr. sc. Ivana Tadić
 11. Lucijana VOJNOVIĆ – završni rad iz filozofije: Nasilna strana jezika, pod vodstvom prof. dr. sc. Ante Vučković

Popis studenata poslijediplomskoga studija s licencijatom iz teologije ak. god. 2015./2016

 1. Marko VUČETIĆ – licencijat s naslovom rada: Antropologija čina u teološkoj misli Iva-na Pavla II., pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Nikole Bižace.
 2. Hrvoje PETRUŠIĆ – licencijat s naslovom rada: Recepcija Pavlove misli u suvremenoj filozofiji: Badiou – Žižek, pod vodstvom mentora izv. prof. dr. sc. Anđelka Domazeta

Popis studenata poslijediplomskoga studija s doktoratom iz teologije ak. god. 2015./2016

 • Jure PERIŠIĆ – doktorat s naslovom rada: Odnos Crkve prema svijetu. Interpretacija i aktualizacija temeljnih načela Drugog vatikanskog sabora o odnosu Crkve prema svijetu u djelima Željka Mardešića i Bone Zvonimira Šagija, pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Nediljka Ante Ančića.

Popis zaređenih svećenika ak.god. 2015./2016.

 • don Ante GABRILO
 • don Ante KELAVA
 • fra Ante BEŠLIĆ
 • fra Dujo JUKIĆ
 • fra Petar KOMLJENOVIĆ
Pin It