Integrirani Filozofsko-teološki studij, magistri/e teologije

 1. Jelena ARAMBAŠIĆ– diplomski rad iz duhovnog bogoslovlja: Teologija tijela u misli Ivana Pavla II., pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Mladena Parlova.
 2. Ante BARUN – diplomski rad iz filozofije: Moralno-etička prosudba samoubojstva, pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Ivana Kešine.
 3. Marija BEDALOV – diplomski rad iz pastoralne teologije: Pastoralna skrb Crkve za bolesne, pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Stipe Nimca.
 4. Denis BOGDAN – diplomski rad iz dogmatskog bogoslovlja: Osoba Isusa Krista u misli Josepha Ratzingera/Bnedikta XVI., pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Mladena Parlova.
 5. Mijo GRBEŠ – diplomski rad iz svetoga pisma staroga zavjeta: Kumransko “Pravilo zajednice” i Sveto pismo, pod vodstvom doc. dr. sc. Domagoja Runje.
 6. Josip HRGOVIĆ – diplomski rad iz dogmatskog bogoslovlja: čovjek u misli pape ivana pavla ii. , pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Mladena Parlova.
 7. Ivan JURIN – diplomski rad iz dogmatskog bogoslovlja: Temeljni aspekti identiteta i poslanja prezbitera u koncilskim i postkoncilskim dokumentima, pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Mladena Parlova.
 8. Ivan KOZINA – diplomski rad iz filozofije:Odnos teologije i znanosti, pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Ivana Kešine.
 9. Ivan MARIĆ – diplomski rad iz liturgike: Lik svećenika u “Obredu ređenja prezbitera”, pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Ivice Žižića.
 10. Maja MIHANOVIĆ – diplomski rad iz filozofije: Ranjenost i identitet, pod vodstvom prof. dr. sc. Ante Vučkovića.
 11. Petra MATIJEVIĆ – diplomski rad iz liturgike: Ibi vacabimus et videbimus, videbimus et amabimus, ambimus et laudabimus – Eshatološka usmjerenost liturgijsko prostora, pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Ivice Žižića.
 12. Mate MILAS – diplomski rad iz pastoralnog bogoslovlja:Neokatekumenski put- mjesto evangelizacije, pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Stipe Nimca.
 13. Maja Mula – diplomski rad iz filozofije: Augustinovo obraćenje – hermeneutski ključ suvremenih obraćenja, pod vodstvom prof. dr. sc. Ante Vučkovića.
 14. Ante NIMAC – diplomski rad iz pastoralnog bogoslovlja:Dokumenti crkvenog učiteljstva o misijskoj djelatnosti Crkve, pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Stipe Nimca.
 15. Ivica PERICA – diplomski rad iz svetoga pisma novoga zavjeta: Kristovo svećeništvo po re du Melkisedekovu u poslanici Hebrejima, pod vodstvom prof. dr. sc. Marinka Vidovića.
 16. Miroslav RUBIĆ – diplomski rad iz povijesti Crkve u Hrvata: Povijest župe Radobilje, Katuni-Kreševo, od 1900. do 1940. godine, pod vodstvom doc. dr. sc. Josipa Dukića.
 17. Ivan SKOČIĆ – diplomski rad iz duhovnog bogoslovlja: Vjernici laici u misli Alojzija Stepinca, pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Mladena Parlova.
 18. Milan ŠARIĆ – diplomski rad iz dogmatskog bogoslovlja: Sakramenti incijacije u pravoslavnoj teologiji, pod vodstvom prof. dr. sc. Ante Mateljana.
 19. Mislav ŠAŠKOR – diplomski rad iz temeljnog bogoslovlja: Vjera u misli Josepha Raztingera – Benedikta XVI., pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Anđelka Domazeta.
 20. Kristijan ŠILIĆ – diplomski rad iz duhovnog bogoslovlja:Terezijin nauk o molitvi, pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Mladena Parlova.
 21. Kristina VUKOREPA – diplomski rad iz pastoralnog bogoslovlja: Politika - Areopag evangelizacije, pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Stipe Nimca

Diplomski Teološko katehetski studij - magistri/e katehetike

 1. Marijana JELIĆ – diplomski rad iz dogmatskog bogoslovlja: Sveta tajna svećeništva u Pravoslavnoj Crkvi, pod vodstvom prof. dr. sc. Ante Mateljana.
 2. Anđela s. Martina PRCELA – diplomski rad iz pastoralnog bogoslovlja: Pastoral duhovnih zvanja u duhu svetog Vinka Paulskog, pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Alojzija Čondića.
 3. Kristina PRLIĆ – diplomski rad iz pastoralnog bogoslovlja: pastoral braka i obitelji u nekim neredovitim situacijama prema “Familiaris consortio”, pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Alojzija Čondića.
 4. Ivana UJEVIĆ – diplomski rad iz sociologije: Stanje i perspektive obitelji u Hrvatskoj, pod vodstvom prof. dr. sc. Josipa Mužića.
 5. Sunčica SEMERAD – dip lomski rad iz pastoralnog bogoslovlja:Godina vjere i sakrament pomirenja, pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Alojzija Čondića.
 6. Nedjeljka ŽARKOVIĆ – diplomski rad iz temeljnog bogoslovlja: Poimanje Crkve u dogmatskoj konstituciji Drugoga vatikanskog sabora: “Lumen gentium” pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Anđelka Domazeta.
 7. Ivana ŽIVALJ – diplomski rad iz pastoralnog bogoslovlja: Evangelizacija odraslih prioritetna zadaća Crkve , pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Stipe Nimca.

Preddiplomski Teološko katehetski studij - sveučilišni prvostupnici

 1. Matea Bazina – završni rad iz povijesti Crkve: Partizansko-komunističke represije u Splitskoj biskupiji od 1945. do 1952. godine, pod vodstvom doc. dr. sc. Josipa Dukića.
 2. Josipa BURAZER – završni rad iz povijesti Crkve: Partizansko-komunističke represije u šibenskojbiskupiji od 1945. do 1952. godine, pod vodstvom doc. dr. sc. Josipa Dukića.
 3. Mateja DŽAJA – završni rad iz temeljnog bogoslovlja: Poimanje zagrobnog života u egipatskoj “Knjizi mrtvih”, pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Anđelka Domazeta.
 4. Luciana GABRIĆ – završni rad iz religiozne pedagogije i katehetike: Razvoj identiteta u mladosti, pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Jadranke Garmaz.
 5. Katarina IVANOVIĆ – završni rad iz svetog pisma starog zavjeta: Povijesni kontekst djelovanja proroka Hošee i njegova poruka, pod vodstvom doc. dr. Domagoja Runje.
 6. Marija JURIĆ-ĆIVRO – završni rad iz moralnog bogoslovlja: Ženidbeno značenje tijela prema Ivanu Pavla II., pod vodstvom doc. dr. sc. Marija Volarevića.
 7. Nela JURLIN – završni rad iz duhovnog bogoslovlja: Nužnost molitve u kršćanskom životu, pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Mladena Parlova.
 8. Luka MALEŠ – završni rad iz temeljnog bogoslovlja: Vjera u uskrsnuće i reinkarnacija, pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Anđelka Domazeta.

Popis studenata poslijediplomskoga studija s licencijatom iz teologije ak. god. 2014./2015

 1. Silvana BURILOVIĆ CRNOV – licencijat s naslovom rada: Smiljna Rendić: primjer zauzetoga laičkog poslanja u postkoncilskoj Crkvi, pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Ante Vučkovića.
 2. Bruno PETRUŠIĆ – licencijat s naslovom Evolutivno tumačenje čovjekove svijesti i religija kod Daniela C. Dennetta, pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Nikole Bižace.

Popis zaređenih svećenika ak.god. 2014./2015.

 1. don Ivan MARIĆ
 2. don Ivan JURIN
 3. don Mislav ŠAŠKOR
 4. don Miroslav RUBIĆ
 5. don Milan ŠARIĆ
 6. don Toni ŠINKOVIĆ
 7. fra Kristijan ŠILIĆ
 8. fra Ivica PERICA
Pin It