Dodiplomski Filozofsko-teološki studij, diplomirani teolozi ('stari program')

 1. Ivana BALIĆ – diplomski rad (iz ekumenskoga bogoslovlja) Ekumenizam Ivana Pavla II., pod vodstvom prof. dr. sc. Dušana More.
 2. Marin ČUTURA – diplomski rad (iz katehetike) Celebratio catechetica. Liturgijsko-katehetska metoda, pod vodstvom doc. dr. sc. Jadranke Garmaz.
 3. Marija DUJMOVIĆ – diplomski rad (iz dogmatskoga bogoslovlja)Sakrament ženidbe: sklapane ženidbe i sakramentalni čin, pod vodstvom prof. dr. sc. Ante Mateljana.
 4. Ante KUŠTRE – diplomski rad (iz Svetoga pisma Novoga zavjeta)Slika Boga u Lukinoj prispodobi o ‘Dobrom ocu ili izgubljenom sinu’ (Lk 15,11-32), pod vodstvom prof. dr. sc. Marijana Vugdelije.
 5. Duje RUNJE – diplomski rad (iz liturgike)Blagoslov vode u krsnoj službi Vazmenog bdijenja, pod vodstvom doc. dr. sv. Ivice Žižića.

 Integrirani Filozofsko-teološki studij, magistri/e teologije

 1. Krešimir ČIKEŠ – diplomski rad (iz ekumenskoga bogoslovlja)Jean Calvin i njegovo djelo - ustrojstvo Crkve i njezine službe, pod vodstvom prof. dr. sc. Dušana More.
 2. Mihovil KLARIĆ – diplomski rad (iz temeljnoga bogoslovlja)Znamen Krista. Teologija oltara prema redu posvete oltara, pod vodstvom prof. dr. sc. Anđelka Domazeta.
 3. Vjeran MARTIĆ – diplomski rad (iz dogmatskoga bogoslovlja) Stvaranje kao Kristogeneza - aktualnost Peierra Theiharda de Chardina pod vodstvom prof. dr. sc. Nikole Bižace.
 4. Denis MASLOV – diplomski rad (iz patrologije) Jeronimov stav prema krivovjercima u tumačenju Pavlovih poslanica, pod vodstvom prof. dr. sc. Ivana Bodrožića.
 5. Mate MUNITIĆ – diplomski rad (iz patrologije)Kreposti kao ures monaškog života prema pismima Svetog Jeronima, pod vodstvom prof. dr. sc. Ivana Bodrožića.
 6. Kristijan PERKOVIĆ – diplomski rad (iz filozofije)Utjecaj Nietzscheove filozofije na ideologiju nacionalsocijalizma pod vodstvom prof. dr. sc. Ivana Kešine.
 7. Slavica SESAR – diplomski rad (iz moralnoga bogoslovlja)Kršćanska nada – izvor smisla života pod vodstvom prof. dr. sc. Luke Tomaševića.
 8. Tea TOLIĆ – diplomski rad (iz filozofije)Nastanak i razvoj nutrine u mišljenju Charlesa Taylora, pod vodstvom prof. dr. sc. Ante Vučkovića.
 9. Ratomir VUKOREPA – diplomski rad (iz pastoralnoga bogoslovlja)Internet i njegova uloga u pastoralu Splitsko-makarske nadbiskupije pod vodstvom doc. dr. sc. Alojzija Čondića.
 10. Tina ZELENIKA – diplomski rad (iz moralnoga bogoslovlja)Dignitatis personae i dostojanstvo ljudskog embrija, pod vodstvom prof. dr. sc. Luke Tomaševića.

Dodiplomski Teološko katehetski studij - profesori/ce vjeronauka

 1. Dragan MAMIĆ – diplomski rad (iz filozofije) Spoznaja kod Stjepana Zimmermana, pod vodstvom prof. dr. sc. Ivana Tadića.
 2. Tina MARKOVIĆ – diplomski rad (iz dogmatskoga bogoslovlja) Sakrament ženidbe u nauku Ivana Pavla II., pod vodstvom prof. dr. sc. Ante Mateljana.
 3. Stipe SINOVČIĆ – diplomski rad (iz crkvene povijesti)Dominikanski samostani u Splitu i Trogiru, pod vodstvom prof. dr. sc. Nikole Bižace i dr. sc. Josipa Dukića.
 4. Ivana ŠKEVA – diplomski rad (iz pastoralnoga bogoslovlja)Pastoral braka i obitelji, pod vodstvom prof. dr. sc. Stipe Nimca.
 5. Dragica VIDOVIĆ – diplomski rad (iz katehetike)Montessori pedagogija i vjerski odgoj djece od 3. do 6. godine u izvanobiteljskim uvjetima, pod vodstvom doc. dr. sc. Jadranke Garmaz.

Diplomski Teološko katehetski studij - magistri/e katehetike

 1. Vesna BAGUDIĆ – diplomski rad (iz moralnoga bogoslovlja)Novi feminizam Pape Ivana Pavla II. u obrani dostojanstva žene, pod vodstvom prof. dr. sc. Josipa Mužića.
 2. Mladen CIKAČ – diplomski rad (iz moralnoga bogoslovlja)Moderna osporavanja opsjednuća i učenje Crkve, pod vodstvom prof. dr. sc. Josipa Mužića.
 3. Iva IVKOVIĆ – diplomski rad (iz moralnoga bogoslovlja)Prenatalna dijagnostika. Katolički stav, pod vodstvom prof. dr. sc. Luke Tomaševića.
 4. Jelena LACO – diplomski rad (iz moralnoga bogoslovlja)Eutanazija i dostojanstvo smrti, pod vodstvom prof. dr. sc. Luke Tomaševića.
 5. Mihaela LOVRIĆ – diplomski rad (iz duhovnoga bogoslovlja)Anđeli,pod vodstvom prof. dr. sc. Mladena Parlova.
 6. Tereza MEDAK – diplomski rad (iz kanonskoga prava) Mješovite ženidbe u Zakoniku kanonskog prava iz 1917. i Zakoniku kanonskog prava iz 1983. godine, pod vodstvom prof. dr. sc. Ivana Jakulja.
 7. Dragan MILIČEVIĆ – diplomski rad (iz moralnoga bogoslovlja)Religija i masonstvo, pod vodstvom prof. dr. sc. Josipa Mužića.
 8. Vinka SOKOL – diplomski rad (iz moralnoga bogoslovlja)Roditeljska uloga u prenošenju vjere, pod vodstvom prof. dr. sc. Luke Tomaševića.
 9. Renata ŠOŠIĆ – diplomski rad (iz moralnoga bogoslovlja) Ljudska sloboda i sloboda sinova Božjih, pod vodstvom doc. dr. sc. Ante Čove.
 10. Anita VIDOJEVIĆ – diplomski rad (iz moralnoga bogoslovlja)Moralno-teološki vid medicinski potpomognute oplodnje, pod vodstvom prof. dr. sc. Luke Tomaševića.
 11. Perica VUKASOVIĆ – diplomski rad (iz mariologije)Marija kao uzor žene u Božjem planu i poslanju, pod vodstvom prof. dr. sc. Mladena Parlova.

Preddiplomski Teološko katehetski studij - sveučilišni prvostupnici

 1. Duje CUCULIĆ
 2. Ana LEDIĆ
 3. Ružica MARIN
 4. Marija MARINČIĆ
 5. Lucija MEŠTROVIĆ
 6. Lucija MILETIĆ
 7. Mateja PERIĆ
 8. Sunčica SEMERAD
 9. Ivana UJEVIĆ
 10. Ana ŽAJA

Popis zaređenih svećenika ak.god. 2011./2012.

 1. don Mate MUNITIĆ
 2. fra Kristijan PERKOVIĆ
 3. don Vedran TORIĆ
 4. don Ratomir VUKOREPA
Pin It