Dodiplomski Filozofsko-teološki studij, diplomirani teolozi ('stari program')

 1. Marijana BALIĆ – diplomski rad (iz teološke socijalne etike) Žig zvijeri, pod vodstvom prof dr. sc. Josipa Mužića.
 2. Ivan BALTA – diplomski rad (iz crkvene povijesti) Župa Svetog Duha u Tijarici od 1900. do 1940., pod vodstvom prof. dr. sc. Nikole Bižace i dr. sc. Josipa Dukića
 3. Mario BLAŽEVIĆ – diplomski rad (iz dogmatskog bogoslovlja) Stvaranje u kršćanstvu i hinduizmu, pod vodstvom prof. dr. sc. Nikole Bižace.
 4. Daniela BUĆE – diplomski rad (iz temeljnog bogoslovlja) Dostojanstvo i poslanje žene danas, pod vodstvom prof. dr. sc. Nediljka Ante Ančića.
 5. Ljudevit CIKOJEVIĆ – diplomski rad (iz filozofije) Imoralizam i nihilizam kod Friedricha Nietzschea, pod vodstvom prof. dr. sc. Ivana Kešine.
 6. Ivana DOLJANIN – diplomski rad (iz moralnog bogoslovlja) Smrt i umiranje iz filozofske, teološke i bioetičke perspektive, pod vodstvom prof. dr. sc. Luke Tomaševića.
 7. Anamarija LUKOVIĆ – diplomski rad (iz katehetike) Katehetski noviteti prema Glasu Koncila od godine 1962.-1972., pod vodstvom doc. dr. sc. Jadranke Garmaz.
 8. Tomislav MAROVIĆ – diplomski rad (iz moralnog bogoslovlja) Distanazija: problematika i kršćanski stav, pod vodstvom prof. dr. sc. Luke Tomaševića.
 9. Perica MASLAĆ – diplomski rad (iz kanonskog prava) Povjeravanje župa kleričkoj redovničkoj ustanovi i djelovanje redovnika na župama, pod vodstvom prof. dr. sc. Jure Brkana.
 10. Ivica PAVELA – diplomski rad (iz filozofije) Moralno - etički vidovi eutanazije, pod vodstvom prof. dr. sc. Ivana Kešine.
 11. Eta RADAN – diplomski rad (iz socijalnog nauka Crkve) Karitativno djelovanje udruge "Lovret", pod vodstvom prof. dr. sc. Špira Marasovića.
 12. Mia SVAGUŠA – diplomski rad (iz filozofije) Poimanje osobe u filozofiji Jeana Vaniera, pod vodstvom prof. dr. sc. Ante Vučkovića.
 13. Ana ŠEVO r. Bralić – diplomski rad (iz temeljnog bogoslovlja) Dokumenti II. vatikanskog koncila u časopisu Crkva u svijetu 1966.-1975., pod vodstvom prof. dr. sc. Nediljka Ante Ančića.

Integrirani Filozofsko-teološki studij, magistri/e teologije

 1. Ivo BEZINA – diplomski rad (iz dogmatskog bogoslovlja) Tjeskoba i istočni grijeh. Razmišljanje o fenomenu tjeskobe u svjetlu narušenosti trostrukih konstitutivnih odnosa ljudskoga bića, pod vodstvom prof dr. sc. Nikole Bižace.
 2. Petra BULJEVIĆ – diplomski rad (iz filozofije) Odnos znanosti i teologije u enciklici Fides et ratio., pod vodstvom prof. dr. sc. Ivana Kešine
 3. Domagoj JURČEVIĆ – diplomski rad (iz religiozne pedagogije i katehetike) Lik vjeroučitelja u bolonjskom procesu na Katoličkim bogoslovnim fakultetima u Republici Hrvatskoj, pod vodstvom doc. dr. sc. Jadranke Garmaz.
 4. Ivan KEPIĆ – diplomski rad (iz patrologije) Kritičko vrednovanje svećeničke duhovnosti svetoga Jeronima u pismu Nepocijanu u svjetlu dokumenata Drugog Vatikanskog sabora, pod vodstvom prof. dr. sc. Ivana Bodrožića.
 5. Zvonimir KRAKAN – diplomski rad (iz pastoralnog bogoslovlja) Dostojanstvo braka i obitelji prema apostolskoj pobudnici Familiaris consortio, pod vodstvom doc. dr. sc. Alojzija Čondića.
 6. Ljubica LETO – diplomski rad (iz katehetike) Kateheza mladenaštva, pod vodstvom doc. dr. sc. Jadranke Garmaz.
 7. Ivan MARČIĆ – diplomski rad (iz liturgike) Requiem aeternam dona eis Domine. Teološko glazbeni ogled u ulaznoj pjesmi Mise za pokojne, pod vodstvom doc. dr. sc. Ivice Žižića.
 8. Antonija MATKOVIĆ – diplomski rad (iz dogmatskog bogoslovlja) Gnostičko poimanje Krista, pod vodstvom prof. dr. sc. Anđelka Domazeta.
 9. Mario MILOVAC – diplomski rad (iz filozofije) Albert Camus i kršćanstvo. Sizif i križ, pod vodstvom prof. dr. sc. Ante Vučkovića.
 10. Bruno PETRUŠIĆ – diplomski rad (iz dogmatskog bogoslovlja) Fenomen novog ateizma. Primjer jedne ideološko-svjetonazorske interpretacije evolucije, pod vodstvom prof. dr. sc. Nikole Bižace.
 11. Lidija PISKAČ – diplomski rad (iz filozofije) Simone Weil: Patnja, istina i sveto, pod vodstvom prof. dr. sc. Ante Vučkovića.
 12. Marko PLANČIĆ – diplomski rad (iz dogmatskog bogoslovlja) Pasionske pobožnosti otoka Hvara. Povijest i teologija, pod vodstvom prof. dr. sc. Nikole Bižace.
 13. Franko PRNJAK – diplomski rad (iz liturgike) Kategorija 'susreta' u sakramentalnoj teologiji Edwarda Schillebeeckxa, pod vodstvom doc. dr. sc. Ivice Žižića.
 14. Ante Ivan ROZIĆ – diplomski rad (iz temeljnog bogoslovlja) Tumačenje Augistinova obraćenja u spisima Romana Guardinija, pod vodstvom prof. dr. sc. Anđelka Domazeta.
 15. Gina ŠPARADA – diplomski rad (iz filozofije) Oprost i obećanje kod Hane Arendt kršćanskoga zapažanja, pod vodstvom prof. dr. sc. Ante Vučkovića.
 16. Lukica VOJKOVIĆ – diplomski rad (iz kristologije) Odnos između Isusa i kraljevstva Božjega u teologiji oslobođenja, pod vodstvom prof. dr. sc. Anđelka Domazeta.
 17. Anamarija VRGOČ – diplomski rad (iz dogmatskog bogoslovlja) Uskrsnuće tijela u novijim teološkim razmišljanjima, pod vodstvom prof. dr. sc. Anđelka Domazeta.
 18. Hrvoje VUICA – diplomski rad (iz filozofije) papa Ivan Pavao II - 'U ime Božje, sve za čovjeka', pod vodstvom prof. dr. sc. Ivana Kešine.

Dodiplomski Teološko katehetski studij - profesori/ce vjeronauka

 1. s. Mila DEAK – diplomski rad (iz temeljnog bogoslovlja) Žena u Islamu, pod vodstvom prof. dr. sc. Anđelka Domazeta.
 2. Andrea LONČAR – diplomski rad (iz duhovnog bogoslovlja) Obitelj u misli Ivana Pavla II., pod vodstvom prof. dr. sc. Mladena Parlova.
 3. Antonija RADOVIĆ – diplomski rad (iz filozofije) Tjeskoba kod Jeana Paula Sartrea, pod vodstvom prof. dr. sc. Josipa Mužića.
 4. Zorica ŠITUM – diplomski rad (iz duhovnoga bogoslovlja) Poimanje braka i obitelji u misli Ivana Merza, pod vodstvom prof. dr. sc. Ivana Bodrožića.

Diplomski Teološko katehetski studij - magistri/e katehetike

 1. Andrijana DIVIĆ – diplomski rad (iz kršćanske duhovnosti) Psihologija i molitva. Moliteljska osoba, pod vodstvom doc. dr. sc. Ante Čove.
 2. Renato ĐIKIĆ – diplomski rad (iz patrologije) Čovjek kao slika Božja u Augustinovom djelu De Trinitate, pod vodstvom prof. dr. sc. Ivana Bodrožića.
 3. s. Lidija Bernardica MATIJEVIĆ – diplomski rad (iz filozofije) Vrijednosni značaj estetskog izražaja u prosvijetiteljstvu i nakon njega, pod vodstvom prof. dr. sc. Ivana Kešine.
 4. Suzana SPREČKIĆ-BUKARICA – diplomski rad (iz kanonskog prava) Nedostaci ženidbene privole, pod vodstvom prof. dr. sc. Ivana Jakulja.
 5. Dražen STOJANOVIĆ – diplomski rad (iz filozofije) Pobačaj - mjesto sukoba kulture života i kulture smrti, pod vodstvom prof. dr. sc. Ivana Kešine.
 6. Paulina ŠIMOVIĆ – diplomski rad (iz moralnog bogoslovlja) Moralna savjest, pod vodstvom doc. dr. sc. Ante Čove.
 7. Barbara ŠPOLJARIĆ – diplomski rad (iz kršćanske duhovnosti) Duhovno vodstvo kao dio pastorala, pod vodstvom doc. dr. sc. Ante Čove.

Preddiplomski Teološko katehetski studij - sveučilišni prvostupnici

 1. Irena CUCULIĆ
 2. Marina IVANKOVIĆ
 3. Ljubica KOVAČ
 4. Mario KURKA
 5. Antonija LONČAR
 6. Marinka MARUNICA
 7. Marija MIHALJEVIĆ
 8. Katarina MIKIĆ
 9. Branka MLINAR
 10. Ivica PLAZONJA
 11. Ivan PULJIZ
 12. Josipa ŠEGO
 13. Darko ŠTROLIGA
 14. Anita VUKOJEVIĆ
 15. Kristina VUKUŠIĆ
 16. Kristina ŽURA

Popis zaređenih svećenika ak.god. 2010./2011.

 1. don Marko PLANČIĆ
 2. don Franko PRNJAK
 3. fra Ivan Ante ROZIĆ
 4. fra Lukica VOJKOVIĆ
Pin It