Integrirani Filozofsko-teološki studij, magistri/e teologije

 1. Josip BEČIĆ - diplomski rad iz moralnoga bogoslovija: Ljudski embrij od nepriznavanja do pobačaja s negativnim posljedicama za ženu, pod vodstvom prof. dr. sc. Luke Tomaševića.
 2. Ante BRALIĆ - diplomski rad iz moralnoga bogoslovlja: Kršćansko poimanje spolnosti i spolni odgoj, pod vodstvom doc. dr. sc. Šimuna Bilokapića.
 3. Domagoj JELAČA - diplomski rad iz dogmatskoga bogoslovlja: Neki naglasci teologije i duhovnosti ministerijalnog svećeništva, pod vodstvom prof. dr. sc. Mladena Parlova.
 4. Danijel JURIĆ - diplomski rad iz moralnog bogoslovlja: Obitelj u suvremenom društvu: Važnost braka i obitelji u novijim dokumentima Crkve, pod vodstvom prof. dr. sc. Luke Tomaševića.
 5. Alen KERI - diplomski rad iz pastoralnoga bogoslovlja: Pastoral krštenja u obnovi župne zajednice, pod vodstvom doc. dr. sc. Alojzija Čondića.
 6. Mateja MARIĆ r. Buha - diplomski rad iz pastoralnoga bogoslovlja: Bračna i obiteljska savjetovališta u odnosu pastoralne teologije i pastoralne psihologije, pod vodstvom doc. dr. sc. Alojzija Čondića,
 7. Marijana MARINOVIĆ - diplomski rad iz filozofije: Religiozna filmska trilogija Ingmara Bergmana, pod vodstvom prof. dr. sc. Ante Vučkovića.
 8. David MARJANOVIĆ - diplomski rad iz pastoralnoga bogoslovlja: Pastoral rastavljenih i ponovno civilno vjenčanih, pod vodstvom prof. dr. sc. Stipe Nimca.
 9. Šimun MARKULIN - diplomski rad iz Svetoga pisma Staroga zavjeta: Biljke u Bibliji, pod vodstvom prof. dr. sc. Marijana Vugdelije.
 10. Jure MARTINIĆ - diplomski rad iz crkvene povijesti: Postira u Drugom svjetskom ratu prema kronici don Ante Marušića, pod vodstvom doc. dr. sc. Josipa Dukića.
 11. Antonio MRAVAK - diplomski rad iz dogmatskoga bogoslovlja: Otajstvo utjelovljenja u suvremenoj teološkoj misli, pod vodstvom prof. dr. sc. Anđelka Domazeta.
 12. Bernard ŠARIĆ - diplomski rad iz temeljnoga bogoslovlja: Isus u Kuranu, pod vodstvom prof. dr. sc. Anđelka Domazeta.
 13. Ivan ŠIMUNAC - diplomski rad iz pastoralnoga bogoslovlja: Župa - mjesto pastoralnoga djelovanja, pod vodstvom prof. dr. sc. Stipe Nimca.
 14. Toni ŠINKOVIĆ - diplomski rad iz liturgike: Sakramentalna simbolika krsnog vrela, pod vodstvom prof. dr. sc. Ivice Žižića.
 15. Franjo Frankopan VELIĆ - diplomski rad iz dogmatskoga bogoslovlja: Način Božjega djelovanja u svijetu u djelima H. Kesslera, pod vodstvom prof. dr. sc. Nikole Bižace.
 16. Ivan VULETIĆ - diplomski rad iz filozofije: Utjecaj genetike i "okoliša" na slobodno djelovanje čovjeka, pod vodstvom prof. dr. sc. Ivana Kešine.

 Dodiplomski Teološko katehetski studij - profesori/ce vjeronauka

 1. Josip LASIĆ - diplomski rad iz patrologije: Kristocentrizam duhovnih vježbi Ignacija Lojolskog, pod vodstvom prof. dr. sc. Ivana Bodrožića.
 2. Damir ŠAMIJA - diplomski rad iz filozofije: Solidarnost u hrvatskom društvu, pod vodstvom prof. dr. sc. Ivana Kešine.

Diplomski Teološko katehetski studij - magistri/e katehetike

 1. Dragana BUDIŠIN - diplomski rad iz katehetike: Obilježja suvremene nastave u vjeronauku, pod vodstvom prof. dr. sc. Jadranke Garmaz.
 2. Irena CUCULIĆ - diplomski rad iz dogmatskoga bogoslovlja: Psihoterapija i/ ili sakramentalna ispovijed, pod vodstvom prof. dr. sc. Ante Mateljana.
 3. Darija GALIĆ - diplomski rad iz dogmatskoga bogoslovlja: Kršćanska ženidba u crkvenim dokumentima poslije Drugog vatikanskog sabora, pod vodstvom prof. dr. sc. Ante Mateljana.
 4. Ljubica KOVAČ - diplomski rad iz mariologije: Blažena Djevica Marija u životu i misli Ivana Pavla II., pod vodstvom prof. dr. sc. Mladena Parlova.
 5. Mario KURKA - diplomski rad iz pastoralnoga bogoslovlja: Franjevački svjetovni red u službi evangelizacije, pod vodstvom prof. dr. sc. Stipe Nimca.
 6. Antonija LONČAR - diplomski rad iz moralnoga bogoslovlja: Prenatalna dijagnostika: prosudba s moralno kršćanskog stajališta, pod vodstvom prof. dr. sc. Luke Tomaševića.
 7. Katarina MIKIĆ - diplomski rad iz katehetike: Euharistijska kateheza obitelji, pod vodstvom prof. dr. sc. Jadranke Garmaz.
 8. Branka MLINAR - diplomski rad iz dogmatskoga bogoslovlja: Otac Ante Gabrić (1915.-1988.) i "Pisma iz misija" u Malom koncilu od 1966. do 1988., pod vodstvom prof. dr. sc. Ante Mateljana.
 9. Darko PEJKOVIĆ - diplomski rad iz dogmatskoga bogoslovlja: Euharistija u Novom katekizmu, pod vodstvom prof. dr. sc. Ante Mateljana.
 10. Valentina ŠITUM - diplomski rad iz kanonskoga prava: Ženidbene zapreke koje se odnose na neku fizičku nesposobnost i na neki rodbinski odnos, pod vodstvom prof. dr. sc. Ivana Jakulja.
 11. Tina TOTIĆ r. Gudelj - diplomski rad iz kanonskoga prava: Ženidbene zapreke naravnog prava i one od kojih je oprost pridržan Apostolskoj stolici prema Zakoniku kanonskoga prava iz 1983., pod vodstvom prof. dr. sc. Ivana Jakulja,
 12. Kristina ŽURA - diplomski rad iz ekumenskoga bogoslovlja: Ekumenizam II. vatikanskog sabora i poslijekoncilsko vrijeme u Hrvatskoj, pod vodstvom prof. dr. sc. Dušana More.

Preddiplomski Teološko katehetski studij - sveučilišni prvostupnici

 1. Marijana JELIĆ
 2. Miljenka PETRAK
 3. Kristina PRLIĆ
 4. Ana RADICA r.Jelavić
 5. Kristina RADIĆ
 6. Josipa ZNAOR
 7. Nedjeljka ŽARKOVIĆ
 8. Ivana ŽIVALJ

Popis studenata poslijediplomskoga studija s licencijatom iz teologije ak. god. 2012./2013

 1. Miroslav MODRIĆ - licencijat s naslovom rada; Kustodija Svete Zemlje: doprinos hrvatskih franjevaca, pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Josipa Vrandečića i sumentora prof. dr. sc. Ante Vučkovića.
 2. Jure PERIŠIĆ - licencijat s naslovom rada: Odnos Crkve prema svijetu u misli Željka Mardešića, pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Nediljka Ante Ančića.
 3. Jure STRUJIĆ - licencijat s naslovom rada: Evangelizacijsko poslanje Crkve pred izazovom novih oblika masovne komunikacije, pod vodstvom mentora prof, dr. sc. Ante Mateljana.

Popis zaređenih svećenika ak.god. 2012./2013.

 1. don Josip BEČIĆ
 2. don Domagoj JELAČA
 3. don Zvonimir MIJIĆ
 4. don David MARJANOVIĆ
 5. fra Šimun MARKULIN
 6. don Jure MARTINIĆ
 7. fra Antonio MRAVAK
 8. don Ivan SOLDO
 9. don Franjo-Frankopan VELIĆ
 10. fra Ivan VULETIĆ
Pin It