Integrirani diplomski filozofsko-teološki studij

 1. Mario BLAŽEVIĆ – diplomski rad (iz svjetskih religija) Stvaranje u kršćanstvu i hinduizmu, pod vodstvom dr. sc. Nikole Bižace.
 2. Vinko BEUS – diplomski rad (iz Svetoga pisma Novoga zavjeta) Govor o ženidbi u 1 Kor 7, pod vodstvom dr. sc. Marinka Vidovića.
 3. Duje JUKIĆ – diplomski rad (iz liturgike) Procesionalni hod u euharistijskom slavlju, pod vodstvom dr. sc. Ivice Žižića.
 4. Hrvoje KATUŠIĆ – diplomski rad (iz temeljnog bogoslovlja) Patnja kod blažene Marije propetog Isusa Petković, pod vodstvom dr. sc. Nediljka Ante Ančića.
 5. s. Jelena KRILIĆ – diplomski rad (iz duhovnog bogoslovlja) Krjepost vjere u životu i misli Marije Petković, pod vodstvom dr. sc. Mladena Parlova.
 6. Perica MASLAĆ – diplomski rad (iz crkvenog prava) Povjeravanje župa kleričkoj redovničkoj ustanovi i djelovanje redovnika na župama, pod vodstvom dr. sc. Jure Brkana.
 7. Mario MATIJEVIĆ – diplomski rad (iz liturgike) Dan Gospodnji u uvjetima postmoderne (Od sekularizacije blagdana prema euharistijskom identitetu nedjelje), pod vodstvom dr. sc. Ivice Žižića.
 8. Mario POPOVIĆ – diplomski rad (iz patrologije) Jeronimovo poimanje Svetoga reda prema Ep CXLVI, pod vodstvom dr. sc. Ivana Bodrožića.
 9. Jure SOLDIĆ – diplomski rad (iz ekumenskoga bogoslovlja) Bonaventura Duda, OFM život i djelo, pod vodstvom dr. sc. Dušana More.
 10. Stanko STOJIĆ – diplomski rad (iz filozofije) Teorija evolucije – neki prirodoznanstveni i filozofsko-teološki aspekti, pod vodstvom dr. sc. Ivana Kešine.
 11. Marinko ŠLJIVIĆ – diplomski rad (iz filozofije) Odnos teologije i prirodnih znanosti u misli Vjekoslava Bajsića, pod vodstvom dr. sc. Ivana Kešine.
 12. Silvija VUČKOVIĆ – diplomski rad (iz ekumenskoga bogoslovlja) Fra Ivan Marković i njegovo viđenje jedinstva Kristove Crkve, pod vodstvom dr. sc. Dušana More.

Teološko katehetski studij - diplomirani katehete

 1. Nikolina BANIĆ – diplomski rad (iz moralnoga bogoslovlja) Kazna i grijeh, pod vodstvom dr. sc. Josipa Mužića.
 2. Marin BAŠIĆ – diplomski rad (iz filozofije) Razvoj i kriza zapadnog humanizma u misli Nikolaja Berdjajeva, pod vodstvom dr. sc. Josipa Mužića.
 3. Marija BEKAVAC – diplomski rad (iz filozofije) Čovjek pred pitanjem smisla, pod vodstvom dr. sc. Ivana Kešine.
 4. Nikolina BRALO – diplomski rad (iz kršćanstva i religija) Duhovnost kao tema međureligijskog dijaloga, pod vodstvom dr. sc. Anđelka Domazeta.
 5. Lucijan KOSOR – diplomski rad (iz katehetike) Biblija u vjeronaučnim udžbenicima petog i šestog razreda osnovne škole, pod vodstvom dr. sc. Jadranke Garmaz.
 6. Marija MALEŠ r. Bilonić – diplomski rad (iz temeljnoga bogoslovlja) Crkva i odgoj za tolaranciju u pluralističkom društvu, pod vodstvom dr. sc. Anđelka Domazeta.
 7. Danira MARIĆ r. Milanović – diplomski rad (iz kršćanske objave) Mjesto i poslanje žene u Crkvi, pod vodstvom dr. sc. Anđelka Domazeta.
 8. Sandra MIDENJAK – diplomski rad (iz kršćanske objave) Teologija stvaranja i ekologija, pod vodstvom dr. sc. Anđelka Domazeta.
 9. Željka NENADIĆ – diplomski rad (iz katehetike) Vjeronauk djece sa slušnim oštećenjima, pod vodstvom dr. sc. Jadranke Garmaz.
 10. Ivana PAPIĆ – diplomski rad (iz kristologije) Fenomen relativizma u spisima Josepha Ratzingera, pod vodstvom dr. sc. Anđelka Domazeta.
 11. Beba ROMAC – diplomski rad (iz filozofije) O zlu kod sv. Augustina i sv. Tome Akvinskoga, pod vodstvom dr. sc. Ivana Tadića.
 12. Zorica ŠITUM – diplomski rad (iz duhovnoga bogoslovlja) Poimanje braka i obitelji u misli Ivana Merza, pod vodstvom dr. sc. Ivana Bodrožića.
 13. Ivana VLAŠIĆ – diplomski rad (iz moralnoga bogoslovlja) Utjecaj televizije na obitelj, pod vodstvom dr. sc. Josipa Mužića.
 14. Ivana ŽUPA r. Pavić – diplomski rad (iz povijesti Crkve) Doprinos don Ivana Delalle starokršćanskoj arheologiji i povijesti, pod vodstvom dr. sc. Nikole Bižace i dr. sc. Josipa Dukića.

Preddiplomski Teološko katehetski studij - sveučilišni prvostupnici

 1. Dragana BUDIŠIN
 2. Mladen CIKAČ
 3. Darija GALIĆ
 4. Tina GUDELJ
 5. Iva IVKOVIĆ
 6. Jelena LACO
 7. Mihaela LOVRIĆ
 8. Tereza MEDAK
 9. Dragan MILIČEVIĆ
 10. Darko PEJKOVIĆ
 11. Martina PERKOVIĆ
 12. Vinka SOKOL
 13. Valentina ŠITUM
 14. Anita VIDOJEVIĆ

 Popis zaređenih svećenika ak.god. 2009./2010.

 1. don Vinko BEUS
 2. don Mato BREČIĆ
 3. fra Nediljko ČARAPIĆ
 4. fra Perica MASLAĆ
 5. don Mario POPOVIĆ
 6. fra Mario RADMAN
 7. don Ante RAKO
 8. fra Josip SUŠIĆ
Pin It