Izbori za Studentski zbor

Na temelju čl. 34. st. 6. Statuta studentskog zbora Sveučilišta u Splitu, čl. 13. i čl. 15. Pravilnika o provedbi izbora za studentski zbor KBF-a, Izborno povjerenstvo za provedbu parcijalnih studentskih izbora na sjednici održanoj 23. rujna 2022. godine, donijelo je ODLUKU o imenovanju Biračkog odbora za provodenje parcijalnih studentskih izbora na KBF-u:

I.

Imenuje se Birački odbor za provedbu parcijalnih izbora za predstavnike studenata (članove i zamjenike) u Studentski zbor KBF-a u Splitu u sastavu:

 

  • Antonia Križan, predsjednica
  • Anamarija Kujundžić, zamjenica
  • Nina Medak, članica
  • Mate Ivakić, zamjenik
  • Sara Popović, članica
  • Lucija Čorić, zamjenica

II.

Birački odbor provest će glasovanje birača na biračkom mjestu na Katoličkomu bogoslovnom fakultetu (zbornica) te će osigurati pravilnost i tajnost glasovanja. Članovi Biračkoga odbora raspolažu s popisom birača, koji je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Fakulteta, te su dužni prije izdavanja glasačkoga listića Indeksom ili osobnom iskaznicom utvrditi ima li student(ica) pravo glasa na Katoličkomu bogoslovnom fakultetu u Splitu.

Za vrijeme trajanja glasovanja, na biračkom mjestu moraju biti najmanje dva člana Biračkoga odbora odnosno njihovih zamjenika.

Birački odbor, u punom sastavu, otvara biračko mjesto, osigurava uvjete za zakonito provodenje izbornog postupka, zatvara birališta, nakon čega vrši prebrojavanje glasova i utvrđuje rezultate glasovanja, sastavlja i dostavlja zapisnik o provedenim izborima najkasnije 24 sata od zatvaranja birališta Izbornom povjerenstvu.

Dr. sc. Ivica Jurić, predsjednik Izbornog povjerenstva

Split, 23. rujna 2022.

Pin It