Izbori za Studentski zbor

I.

Izborno povjerenstvo za provođenje studentskih izbora na Katoličkomu bogoslovnom fakultetu u Splitu prikupilo je i pregledalo izborne materijale s biračkoga mjesta na KBF-u, koje je mu predao Birački odbor, koji je provodio izbore te je utvrdilo da je od ukupno 155 birača glasovalo njih 43 od čega je 35 važećih i 8 nevažećih glasačkih listića.

II.

Kandidacijska lista Marka Plejića za Studentski zbor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu dobila je ukupno 35 glasova. Na navedenoj listi nalaze se sljedeći kandidati:

  1. Dragan Miličević, zamjena za člana (PDS)
  2. Iva Jakelić, član (FTS)
  3. Anamaria Popović, član (FTS)
  4. Ante Šimić mladi, član (FTS)
  5. Branimir Mador, zamjena za člana (FTS)
  6. Daniela Mandić, zamjena za člana (diplomski TKS)

III.

Izborno povjerenstvo utvrđuje da su parcijalni studentski izbori za zbor KBF-a sukladno čl. 21. Pravilnika o provedbi izbora za studentski zbor KBF-a pravovaljani. Za glasovanje je prijavljen dovoljan broj kandidatura za popunu broja članova Studentskog zbora i glasovanju je pristupilo 43 birača što predstavlja više od IO % birača upisanih u popis birača.

Uputa o pravnom lijeku: Na objavljene rezultate parcijalnih studentskih izbora može se podnijeti prigovor u roku od dva dana od dana kada je izvršena radnja na koju se ulaže prigovor (čl. 24. Pravilnika o provedbi izbora za Studentski zbor KBF-a). Prigovor se podnosi

Povjerenstvu za prigovore.

predsjednik Izbornoga povjerenstva

Dr. sc. Ivica Jurić

Pin It