Ispiti pred povjerenstvom
  • Utorak, 6. rujna u 11.00 sati ispit iz predmeta: KBT504 Sakramenti općenito i inicijacija (A. Mateljan) u dvorani B14.
  • Srijeda, 7. rujna u 11.00 sati ispit iz predmeta: KBT403 Sociologija (J. Mužić); KBT405 Temeljna načela kanonskoga prava i sakramenti (A. Rako); KBT205 Kršćanska objava (E. Punda) u dvorani B3.
  • Petak, 9. rujna u 8.00 sati ispit iz predmeta: KBF426 Temeljna pastoralna teologija (A. Čondić); KBF204 Patrologija (I. Bodrožić); KBT324 Patrologija (I. Bodrožić) u dvorani B13.
  • Ponedjeljak, 12. rujna u 11.00 sati ispit iz predmeta: KBT204 Kršćanska duhovnost (M. Parlov); KBT401 Povijest kateheze i katehetike (J. Periš) u dvorani B1.
  • Srijeda, 14. rujna u 11.00 sati ispit iz predmeta: KBF401 Uvod i egzegeza NZ-a: sinoptici (I. Lovrić) u dvorani B3.
  • Petak, 16. rujna u 11.00 sati ispit iz predmeta: KBT301 Uvod u evanđelja i egzegeza (M. Vidović); KBF402 Ivanovski korpus (M. Vidović); KBF226 Biblijski grčki jezik (M. Vidović) u dvorani B2.

Split, 2. rujna 2022.

Doc. dr. sc. Ante Akrap, prodekan za nastavu

 

Pin It