Studentski zbor KBF-a

Objavljena je Odluka o raspisivanju parcijalnih izbora za članove i zamjenike Studentskog zbora KBF-a. Parcijalni izbori će se održati 5. listopada 2022. (srijeda) od 8,00 do 20,00 sati na biračik mjestima Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Prof. dr. sc. Mladen Parlov, dekan

Pin It