KBF Split

Poziv na Devetu redovitu sjednicu Fakultetskoga vijeća u ak. godini 2021./2022.., koja će se održati u srijedu, 6. srpnja 2022., s početkom u 15:30 sati u velikoj dvorani KBF-a.

Prijedlog Dnevnoga reda:

 1. Ovjera zapisnika Osme redovite sjednice FV-a, održane 9. lipnja 2022.
 2. Studenti: Izvješće s razredbenog ispita
 3. PDS
  a. Usvajanje Akcijskog plana
  b. Molba Ane Peroš za prijavu doktorske teme
 4. Profesori
  a. Pokretanje postupka za izbor mr. sc. Marija Buljevića u naslovno zvanje asistenta
  b. Imenovanje tutora mr. sc. Anti Raki
 5. Usvajanje Izvedbenog plana nastave za ak. god. 2022./2023.
 6. Usvajanje izmjena i dopuna Pravilnika o studiranju na KBF-u
 7. Odluka o godišnjim odmorima 8. Razno
  a. Izvješće sa sjednice Senata
  b. Početak radova na obnovi prizemlja zgrade „B”

Prof. dr. sc. Mladen Parlov, dekan

Pin It