KBF Split

Objavljen je Poziv na Desetu redovitu sjednicu Fakultetskoga vijeća u ak. godini 2021./2022., koja će se održati u četvrtak, 8. rujna 2022., s početkom u 12,00 sati u velikoj dvorani KBF-a.
Prijedlog Dnevnoga reda:

 

 1. Ovjera zapisnika Devete redovite sjednice FV-a, održane 6. srpnja 2022.
 2. Profesori:
  a. Donošenje odluke o pokretanju postupka za napredovanje doc. dr. sc. Domagoja Runje u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora
  b. Donošenje odluke o pokretanju postupka za napredovanje doc. dr. sc. Željka Tolića u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora
  c. Donošenje odluke o pokretanju postupka za napredovanje doc. dr. sc. Edvarda Punde u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora
  d. Donošenje odluke o izboru dr. sc. Silvane Burilović Crnov u naslovno zvanje poslijedoktorandice
 3. Izvješće tutora o radu asistenata
 4. Molba Hrvatskog katoličkog sveučilišta za vanjsku suradnju
 5. Studentske ankete
 6. Razno
  a. Izvješće o obnovi prizemlja zgrade „B"
  b. Izvješće o provedbi natječaja za v.d. voditelja knjižnice KBF-a
  c. Izvješće o posjetu Malti

Prof. dr. sv. Mladen Parlov, dekan

KLASA: 003-08/22-06/0001 URBROJ: 2181-203-01-01-22-0020

Split, 31, kolovoza 2022,

Pin It