Objavljen je usvojen i ovjeren  Zapisnik 9. redovite sjednice FV-a u akad. god. 2021./22., održane 6. srpnja 2022. god. usvojen na 10. redovitoj sjednici FV-a u ak. god. 2021./2022., koja je održana 8.rujna 2022. god.

Pin It