KBF Split

Objaveljen je Poziv na Osmu redovitu sjednicu Fakultetskoga vijeća u ak. godini 2021./2022., koja će se održati u četvrtak, 9. lipnja 2022., s početkom u 15 sati u velikoj dvorani KBF-a.

Prijedlog Dnevnoga reda:

 

 1. Ovjera zapisnika Sedme redovite sjednice FV-a, održane 7. travnja 2022.
 2. Ovjera zapisnika Prve izvanredne sjednice FV-a, održane 4. svibnja 2022.
 3. Ovjera zapisnika Druge elektroničke sjednice FV-a, održane 17.-18. svibnja 2022.
 4. PDS
  a. Studentska molba
  b. Imenovanje Povjerenstva za licencijatski ispit
  c. Prijava teme doktorskog rada
  d. Usvajanje Akcijskog plana
  e. Usvajanje obrazaca za PDS
 5. Profesori
  a. Pokretanje postupka za izbor doc. dr. sc. Ivana Macuta u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora
  b. Pokretanje postupka za izbor doc. dr. sc. Željka Tolića u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora
  c. Pokretanje postupka za izbor mr. sc. Jenka Bulića u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača
  d. Pokretanje postupka za izbor mr. sc. Marija Buljevića u naslovno zvanje asistenta
  e. Stegovni postupci
 6. Usvajanje Izmjena i dopuna studijskih programa na PDTKS-u; DTKS-u i FTS-u
 7. Dopis glavnog urednika „Crkve u svijetu”
 8. Imenovanje koordinatora programa cjeloživotnog učenja
 9. Raspisivanje natječaja za zamjenu v.d. voditeljice knjižnice
 10. Razno
  a. Izvješće sa sjednice Senata
  b. Izvješće o održanom simpoziju „Priziv savjesti”

Prof. dr. sc. Mladen Parlov, dekan

Pin It