KBF Split

Objavljen je ažurirani Poziv na Petu redovitu sjednicu Fakultetskoga vijeća u ak. godini 2021./2022., koja će se održati u četvrtak, 10. veljače 2022., s početkom u 15:00 sati u velikoj dvorani KBF-a.

Prijedlog Dnevnoga reda:

 1. Ovjera zapisnika Četvrte redovite sjednice FV-a, održane 20. siječnja 2022.
 2. Ovjera zapisnika Prve elektroničke sjednice FV-a u ak. god. 2021./2022.
 3. Usvajanje Financijskog izvješća za 2021.
 4. PDS: usvajanje obrazaca
 5. Profesori:
  a. Pokretanje postupka za reizbor mr. sc. Josipa Periša u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača
  b. Dopis prof. dr. sc. Alojzija Čondića
 6. Akcijski plan za razdoblje 2021.-2025.
 7. Raspisivanje internog natječaja za pročelnika katedre Kanonskog prava
 8. Prijedlog KBF-a u Zagrebu o Međunarodnim simpozijima profesora filozofije i teologije
 9. Imenovanje Znanstvenog vijeća časopisa „Služba Božja"
 10. Analiza uspješnosti studiranja na KBF-u
 11. Izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto spremača/ice
 12. Iskazivanje potpore prijedlogu Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu da se dodijeli počasni doktorat prof. dr. sc. Mirjani Matijević Sokol
 13. Razno
  a. Izvješće sa sjednice Senata
  b. Smotra Sveučilišta

Prof. dr. sc. Mladen Parlov, dekan

Split, 2. veljače 2022.

KLASA: 003-08/22-06/0002
URBROJ: 2181-203-01-01-22-0004

Pin It