Objavljen je usvojen i ovjeren  Zapisnik 5. redovite sjednice FV-a u akad. god. 2021./22.,, održane 10. veljače 2022. god. usvojen na Šestoj redovitoj sjednici FV-a u ak. god. 2021./2022., koja je održana 10. ožujka 2022. god.

Pin It