KBF Split

Objavljen je Poziv na Šestu redovitu sjednicu Fakultetskoga vijeća u ak. god. 2021./2022., koja će se održati u četvrtak, 10. ožujka 2022., s početkom u 15:00 sati u velikoj dvorani KBF-a.
Prijedlog Dnevnoga reda:

 1. Ovjera zapisnika Pete redovite sjednice FV-a, održane IO. veljače 2022.
 2. Izvješće o izvršenju Financijskog plana za 2021.
 3. Studentske kolizije
 4. PDS: odluka o neraspisivanju natječaja za upis novih studenata
 5. Profesori
  a. Odluka Matičnog odbora o izboru doc. dr. sc. Šimuna Bilokapića u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika; Izvješće Stručnog povjerenstva za ocjenu nastavne djelatnosti doc. dr. sc. Šimuna Bilokapića, za izbor u znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora
  b. Molba za unutarsveučilišnu suradnju
 6. Odluka o raspisivanju natječaja za dekana KBF-a
 7. Imenovanje v.d. pročelnika katedre Kanonskog prava
 8. Centar don Frane Bulić
  a. Izvješće za 2021. godinu
  b. Plan i program za 2022. godinu
  c. Izbor voditelja Centra i njegova zamjenika
 9. Donošenje odluke o obnovi prizemlja zgrade „B”
 10. Simpoziji
  a. Izbor teme sljedećeg međunarodnog simpozija KBF-a
  b. Prijedlog Bruna Petrušića za suorganizacijom znanstvenog skupa
  c. Zamolba prof. dr. sc. Ivana Bodrožića za prihvaćanjem organizacije simpozija
 11. Pretplata na online izdanja stranih časopisa
 12. Razno
  a. Simpozij KBF-a, 21. ožujka 2022.
  b. Izvješće o održanom webinaru 22. veljače 2022.
  c. Dopis iz AZVO-a

Prof. dr. sc. Mladen Parlov, dekan

Pin It