KBF Split

Objavljen je Poziv na Četvrtu redovitu sjednicu Fakultetskoga vijeća u ak. godini 2021./2022., koja će se održati u četvrtak, 20. siječnja 2022., s početkom u 15,00 sati u velikoj dvorani KBF-a.

Prijedlog Dnevnoga reda:

1. Ovjera zapisnika Treće redovite sjednice FV-a, održane 9. prosinca 2021.

2. Studenti

3. Profesori

a. Imenovanje mentora i tutora

b. Vanjska suradnja

4. Imenovanje v. d. pročelnika katedre Kanonskog prava

5. Usvajanje pravilnika o stegovnoj odgovornosti zaposlenika KBF-a

6. Plan rada istraživačkog centra „Hieronymianum” za 2022, godinu

7. Izvješće voditeljice službe za znanstveno-istraživačke projekte

8. Imenovanje uredničkog vijeća „Službe Božje”

9. Razno

a. Izvješće sa sjednice senata

b. Nabava literature

c. Tema sljedećeg simpozija KBF-a


Split, 12. siječnja 2022.

Prof.dr.sc. Mladen Parlov, dekan

KLASA: 003-08/22-06/0001
URBROJ: 2181-203-01-01-22-0001

Pin It