Vizija sustava za unaprjeđenje kvalitete i Odbora je izgradnja cjelovitog sustava koji će omogućiti stalno praćenje i unaprjeđenje kvalitete svih vidova djelovanja Fakulteta, a u skladu s misijom. Strategija Odbora je:

  • poticanje redovitih rasprava o kvaliteti i širenju kulture kvalitete unutar akademske i šire zajednice,
  • razvoj, organizacija i provođenje vrjednovanja i samovrjednovanja potrebnih za istraživanje različitih vidova kvalitete visokog obrazovanja, znanstvenog i stručnog rada,
  • poticanje stalnog prikupljanja informacija od studenata i nastavnog osoblja i osiguravanje djelovanja na temelju tih informacija,
  • primjena i razrada standarda kvalitete,
  • razvoj vlastitih mehanizama za unaprjeđenje kvalitete,
  • poticanje suradnje Fakulteta s nastavnim bazama s ciljem unaprjeđenje kvalitete stručnog, znanstvenog i istraživačkog rada,
  • razmjena primjera dobre prakse među sastavnicama Sveučilišta,
  • osiguravanje napretka nastavnog, znanstvenog, stručnog i administrativnog osoblja.
Pin It