Samostan sv. Marije, Karin

Seminar Elementi savjetovanja u liječničkoj praksi, u organizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu i Hrvatskog katoličkog liječničkog društva održan je u samostanu sv. Marije u Karinu, od 30. travnja do 01. svibnja 2022. godine. Predavanja i radionice o bitnim čimbenicima savjetovanja u liječništvu u suradnji sa psihološkom i pravnom strukom održale su Danijela de Micheli Vitturi, med. spec. obiteljske medicine i logoterapeut, koordinatorica HKLD-a za Dalmaciju, te  dr. sc. Gina Šparada i Ivana Papac, dipl. iur. sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Ciljani ishodi učenja oslanjaju se na obrađene jedinice: elementi slušanja prema P. Tournieru primijenjeni na komunikaciju liječnik – pacijent; analiza vlastitog komunikacijskog stila u dijalogu; analiza XIX. glave Kaznenog zakona Republike Hrvatske - nesavjesno liječenje, samovoljno liječenje, nedozvoljeno presađivanje dijelova ljudskog tijela, nepružanje medicinske pomoći; utvrđivanje razlike između liječničke pogreške i komplikacije te način pokretanja sudskog postupka za naknadu štete u Republici Hrvatskoj; rad na slučajevima iz prakse.

Seminar je održan u sklopu većeg događanja u organizaciji Hrvatskog katoličkog liječničkog društva (HKLD-a), Hrvatskog katoličkog društva medicinskih sestara i tehničara (HKDMST), samostana sv. Marije u Karinu, a koje je uključivalo slavlje sv. Rikarda Pampurija, liječnika i zaštitinika bolesnika čije moći se čuvaju u navedenom samostanu a koje je upriličeno u nedjelju, 01. svibnja 2022. godine.

FOTOGALERIJA:

Pin It