Franjevački samostan u Karinu

Stručni skup za liječnike u organizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu i Hrvatskog katoličkog liječničkog društva "Elementi savjetovanja u liječničkoj praksi" održat će se od 29. travnja do 1. svibnja 2022. u franjevačkom samostanu u Karinu.

Opis stručnog skupa: predavanja i radionice o bitnim čimbenicima savjetovanja u liječništvu u suradnji sa psihološkom i pravnom strukom.

Voditeljice:

  • dr. sc. Gina Šparada, psiholog
  • Ivana Papac, dipl. iur.
  • Danijela de Micheli Vitturi, med. spec. obiteljske medicine, logoterapeut

Način prijave:

  1. obaviti informativni razgovor na broj: 091 7275154
  2. uplatiti 200 kuna Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu, na IBAN: HR9324070001100061993

Cijena smještaja: 600 kuna (uplaćuje se u samostanu)

Početak: petak, 29.4.2022., u 16.30h

Završetak: nedjelja, 1.5.2022., u 15.30h

Pin It