Sukladno odluci Fakultetskog vijeća donesenoj na VIII. redovitoj sjednici od 8. lipnja 2016. god, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu raspisuje NATJEČAJ

za izbor u znanstveno- nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor – prvi izbor, iz znanstvenog područja humanističke znanosti, znanstvenog polja teologija, znanstvene grane liturgike na Katedri liturgike na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu ( 1 izvršitelj m/ž);

 

Kandidati za navedena radna mjesta trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15), uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 106/2006), Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 84/05, 100/06, 138/06, 120/07, 71/10, 116/10 i 38/11), Statutom Sveučilišta u Splitu, Statutom KBF-a u Splitu.

Uz prijavu za natječaj pristupnici su dužni priložiti:

  1. potpisani životopis,
  2. »nihil obstat« svoga ordinarija (pristupnici klerici),
  3. domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države,
  4. izvješće o ispunjavanju natječajnih, odnosno minimalnih zakonskih uvjeta, potrebnih za izbor u zvanje i na radno mjesto prema natječaju;
  5. za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredno poznavanje).

Sve radove i natječajnu dokumentaciju potrebno je predati u četiri primjerka te snimljene u PDF-u na CD-u s natječajnom dokumentacijom (izvješća, popise radova i životopis).

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta pristupnici natječaja trebaju predati u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Katolički bogoslovni fakultet, Zrinsko-frankopanska 19, 21000 Split s naznakom: »Za natječaj«. O rezultatima natječaja pristupnici će biti izviješteni u zakonskom roku.

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu

Pin It