Program cjeloživotnog učenja "ESK"

Ciljevi programa:

Omogućiti polaznicima upoznavanje teorijskog referentnoga modela emocionalne i socijalne inteligencije i aktivnoga slušanja. Osposobiti polaznike za uspješnu osobnu primjenu navedenih kompetencija u osobnom i profesionalnom životu.

Cijena programa: 1000 kuna upisnine (pokriva sva 3 vikenda uz moguće dodatne troškove za smještaj, program se održava u Karmelu sv. Ilije na Buškom jezeru).

Prijave i detaljne informacije na mob. 0981751630

Vrijeme održavanja (3 vikenda):

25-27.11.2022.

13-15.01.2023.

17-19.03.2023.

Detaljan opis sadržaja programa:

Kompetencije nedirektivnog slušanja:

 • nestrukturirana pozornost; sposobnosti verbalnog poticaja (preoblikovanje, emocionalna verbalizacija, pojašnjavanje, sažimanje/sumiranje) (1P+3V)

Kompetencije u procesu predlaganja:

 • kompetencije polu-direktivnog jezičnog poticaja (pitanja, sučeljavanje, interpretacija, davanje informacija), neučinkoviti odgovori u komunikaciji (1P+3V)

Izabrane kompetencije vezane uz emocionalnu inteligenciju:

 • osnovne i složene emocije, obrambeni mehanizmi, podsvjesne želje i konflikti, reguliranje agresije itd. (3P+9V)

Izabrane kompetencije iz područja socijalne inteligencije:

 • upućivanje i odgovaranje na kritike, otkrivanje vlastitog komunikacijskog stila, razlučivanje različitih vrsta percepcije, otkrivanje emocija na temelju mikropokreta lica, feedback grupe itd. (3P+9V)

Emocije u Novom zavjetu:

 • Emocije, mišljenje, jezik i izričaji tijela (1P+1V)
 • Radost - raznolikost razloga pojave radosti (1P+1V)
 • Strahovi i njihovo smirivanje (1P+1V)
 • Zavist i njezina uloga u osudi Isusa (1P+1V)
 • Srdžba i njezina opravdanja (1P+1V)
 • Tuga, žalost, potištenost (1P+1V)
 • Mržnja, krutost, okorjelost srca (1P+1V)
 • Sram, stid, kajanje (1P+1V)
 • Iznenađenje i oduševljenje (1P+1V)

Voditeljica programa: dr.sc. Gina Šparada

Uvjeti upisa: motivacijski razgovor i plaćanje upisnine

Uvjeti za završetak programa: sudjelovanje na predavanjima i radionicama

Optimalan broj polaznika: 15-25

Razlozi pokretanja programa: Studiji na KBF-u osposobljavanje za pedagoški i nastavni rad u osnovnim i srednjim školama, kao i u drugim odgojnim i obrazovnim, kulturnim i socijalnim ustanovama, te je korisno ponuditi i programe unaprijeđenja emocionalne i socijalne inteligencije kroz cjeloživotna učenja za one ljude koji su završili svoje formalno obrazovanje, a žele unaprijediti kompetencije iz ovoga područja.
U cjelokupnom školskom obrazovnom sustavu, a posebice u visokoškolskom obrazovanju, dana je prednost kognitivnim sadržajima i informacijama nad emocionalnim i socijalnim kompetencijama. Opravdanost ovoga programa proistječe iz činjenice da je emocionalno-socijalna inteligencija, a posebno neke njezine komponente, kao npr. empatija, ključna za raspolaganje znanjima i vještinama na način koji je na izgradnju onih s kojima osoba dolazi u kontakt, bilo u svom poslovnom, bilo osobnom okruženju.
Tehnike aktivnoga slušanja omogućuju osobama da komuniciraju razumijevanje, a nedirektivni i polu-direktivni komunikacijski interventi omogućavaju osposobljavanje druge osobe na proaktivno rješavanje vlastitih poteškoća. Emocionalna inteligencija na određeni način pomiruje u sebi kognitivne sadržaje (znanje o osjećajima) i same osjećaje, te nudi mogućnost njihova prepoznavanja, predviđanja, kontroliranja i motiviranja. Osposobljava osobu da bude zrela, tj. da ni ona ni ljudi oko nje ne budu žrtva njezinih emocija, te joj omogućuje da se socijalizira na međusobno obogaćujuć način.

 

Pin It