Temeljem odluke Fakultetskoga Vijeća, donesene na Petoj redovitoj sjednici u akademskoj godini 2019./2020., održanoj 13. veljače 2020., a sukladno članku 23. Statuta Katoličkog bogoslovnog fakulteta, Sveučilišta u Splitu, čl. 3. Pravilnika o radu Katedri, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu raspisuje INTERNI NATJEČAJ za izbor pročelnika sljedećih Katedri:

 • Katedru filozofije (1 izvršitelj);
 • Katedru Svetog pisma Starog zavjeta (1 izvršitelj);
 • Katedru Svetog pisma Novog Zavjeta (1 izvršitelj);
 • Katedru temeljnog bogoslovlja (1 izvršitelj);
 • Katedru dogmatskog bogoslovlja (1 izvršitelj);
 • Katedru moralnog bogoslovlja (1 izvršitelj);
 • Katedru pastoralnog bogoslovlja (1 izvršitelj).

Temeljem odluke Fakultetskoga vijeća s četvrte redovite sjednice od 16. siječnja 2020. godine Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa za sljedeće radno mjesto:

 1. za jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju u znanstvenom području humanističke znanosti, znanstvenom polju filozofija, znanstvenoj grani povijesti filozofije na Katedri filozofije na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Pristupnici koji se javljaju na natječaj osim uvjeta navedenih u natječaju, moraju ispunjavati i opće uvjete propisane:

Temeljem odluke Fakultetskoga vijeća s I. redovite sjednice od 10. listopada 2019. godine Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu raspisuje

NATJEČAJ

 • za jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – diplomirani knjižničar (interni naziv: „diplomirani knjižničar “) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

Temeljem odluke Fakultetskoga vijeća s II. redovite sjednice od 20. studenog 2019. godine Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu raspisuje NATJEČAJ 

 • za jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaj II. vrste – voditelj (šef ) odsjeka

(interni naziv:voditelj računovodstva“) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Uvjeti za radno mjesto:

 • završen stručni studij, odnosno završen dodiplomski ili stručni studij ekonomskog smjera prema prijašnjim propisima,
 • jedna godina radnog iskustva,
 • probni rad tri mjeseca.

Temeljem odluke Fakultetskoga vijeća s prve izvanredne sjednice od 30. rujna 2019. god. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu objavljuje 

PONIŠTENJE NATJEČAJA

Objavljenog u Narodnim novinama br. 89/2019, od 20. rujna 2019. godine, na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Zavoda za zapošljavanje, časopisu Universitas, te na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu za radno mjesto:

 • za jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkomu zvanju i odgovarajućemu radnom mjestu poslijedoktoranda u znanstvenomu području humanističkih znanosti, znanstvenomu polju teologije, znanstvenoj grani kanonskoga prava na Katedri kanonskoga prava na određeno vrijeme, na pola radnoga vremena (do povratka djelatnika na radno mjesto).

RASPISUJE NATJEČAJ ZA:

 • za jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkomu zvanju i odgovarajućemu radnom mjestu poslijedoktoranda u znanstvenomu području humanističkih znanosti, znanstvenomu polju teologije, znanstvenoj grani kanonskoga prava na Katedri kanonskoga prava na određeno vrijeme, na pola radnoga vremena (do povratka djelatnika na radno mjesto).