KBF Split

Temeljem odluke donesene na Šestoj redovitoj sjednici Fakultetskoga vijeća KBF-a Sveučilišta u Splitu u akademskoj godini 2021./2022., (KLASA:003-05/22-03/OOOl , URBROJ:2181-203-02-01-22-0028), održane 10. ožujka 2022., pod točkom 6., sukladno čl. 14., čl. 15., čl. 1 6. te čl. 27. st. 6. Statuta KBF-a i čl. 2. Pravilnika o radu upravnih tijela KBF-a, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu raspisuje:
NATJEČAJ za izbor dekana za mandatno razdoblje od ak. god. 2022./2023. do ak. god. 2024./2025.

KBF Split

Temeljem odluke Fakultetskoga Vijeća, donesene na Petoj redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća KBF-a u ak. god. 2021./2022., održane 10. veljače 2022., a sukladno članku 23. Statutu Katoličkog bogoslovnog fakulteta, Sveučilišta u Splitu, čl. 3. Pravilnika o radu Katedri, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu raspisuje interni NATJEČAJ za izbor pročelnika Katedre kanonskog prava (1 izvršitelj).

KBF Split

Temeljem odluke Fakultetskoga vijeća s Treće redovite sjednice od 09. prosinca 2021. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu raspisuje NATJEČAJ za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto IV. vrste– poslovi namještenik/ice , spremača/ice na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Uvjeti za radno mjesto:

KBF Split

Temeljem odluke Fakultetskoga vijeća s Treće redovite sjednice od  09. prosinca 2021. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu, raspisuje 

NATJEČAJ za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto Položaj I. vrste – voditelj ustrojstvene jedinice (interni naziv: voditelj Knjižnice – ”voditelj odjeljka“) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Uvjeti za radno mjesto:

KBF Split

Temeljem odluke Fakultetskoga Vijeća, donesene na Trećoj redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća KBF-a u ak. god. 2021./2022 ., održane 9. prosinca 2021., a sukladno članku 23. Statuta Katoličkog bogoslovnog fakulteta, Sveučilišta u Splitu, čl. 3. Pravilnika o radu Katedri, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu raspisuje interni NATJEČAJ za izbor v.d. pročelnika Katedre kanonskog prava (l izvršitelj).

Kandidati koje žele sudjelovati u natječaju trebaju imati sljedeće uvjete:

KBF Split

Temeljem odluke Fakultetskoga vijeća s Druge redovite sjednice od 11. studenog 2021.Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu, raspisuje NATJEČAJ

za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto Položaj I. vrste – voditelj ustrojstvene jedinice (interni naziv: voditelj Knjižnice – ”voditelj odjeljka“) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Temeljem odluke Fakultetskog vijeća KBF-a, donesenoj na Prvoj redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća u ak. god. 2021./2022., održanoj 14. listopada 2021., a sukladno čl. 4. Pravilnika o izdavaštvu KBF-a i čl. 3. § 2. Ugovora o statusu časopisa „Služba Božja“, raspisuje se

interni NATJEČAJ za glavnog urednika časopisa „Služba Božja“

za razdoblje od pet godina.

Natjecati se mogu nastavnici:

Temeljem odluke Fakultetskoga Vijeća, donesene na Prvoj redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća KBF-a u ak. god. 2021./2021., održanoj 14. listopada 2021., a sukladno članku 23. Statuta Katoličkog bogoslovnog fakulteta, Sveučilišta u Splitu, čl. 3. Pravilnika o radu Katedri, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu raspisuje interni

NATJEČAJ za izbor pročelnika katedre Povijesti kršćanske literature i kršćanskog nauka (1 izvršitelj)

Kandidati koje žele sudjelovati u natječaju trebaju imati sljedeće uvjete: