KBF Split

Temeljem odluka Fakultetskoga vijeća s Druge izvanredne sjednice od  30. rujna 2022. i Četvrte redovite sjednice od 17. siječnja 2024. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu raspisuje NATJEČAJ

  1. za jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaj II. vrste –voditelj ustrojstvene jedinice II. vrste (interni naziv:„ voditelj računovodstva“) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, do povratka djelatnice sa dugotrajnog bolovanja.
  2. za jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaj I. vrste – voditelj ustrojstvene jedinice 4 (interni naziv: voditelj financijsko-računovodstvene službe na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, do povratka djelatnice s roditeljskog dopusta.

KBF Split

Temeljem odluka Fakultetskog vijeća donesenih na Trećoj elektroničkoj sjednici u ak. god. 2023./2024., od 9. veljače 2024., a sukladno članku 25. st. 1. i st. 2. Statuta Katoličkog bogoslovnog fakulteta, Sveučilišta u Splitu, te čl. 3. Pravilnika o radu Katedri, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu raspisuje interni NATJEČAJ za izbor pročelnika sljedećih Katedri:

Temeljem odluke Fakultetskoga vijeća s Četvrte redovite sjednice od 17. siječnja 2024. godine Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu raspisuje NATJEČAJ

1. za jednog izvršitelja (m/ž) na stručno radno mjesto – stručni suradnik (u sustavu znanosti i visokom obrazovanju) u području humanističkih znanosti, polje teologija, na određeno vrijeme (5 mjeseci) na pola radnog vremena za rad na projektu „The Encounter-Conflict Relation between Christianity and Islam in Dalmatia from the 16th to the 18th Century. Relevance for the Present and Future“.

KBF Split

Temeljem odluke Fakultetskoga vijeća s Četvrte redovite sjednice od 17. siječnja 2024. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu raspisuje NATJEČAJ 

  1. za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto Položaj I. vrste – voditelj ustrojstvene jedinice (interni naziv: voditelj Knjižnice – ”voditelj odjeljka“) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

                      Uvjeti za radno mjesto:

KBF Split

Temeljem odluke Fakultetskoga vijeća s Treće redovite sjednice od 07. prosinca  2023. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu raspisuje NATJEČAJ

  1. za jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto IV. vrste namještenik (interni naziv spremačica) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Uvjeti za radno mjesto sukladno  čl. 48 Pravilnika o unutarnjem ustroju KBF-a:

KBF Split

Temeljem odluke  Fakultetskog vijeća sa  Druge  redovite sjednice od 16. studenog 2023. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu raspisuje NATJEČAJ za:

  1. jedan izvršitelj na suradničko radno mjesto I. vrste – asistent u znanstvenom području Humanističke znanosti, znanstvenom polju Filozofija, znanstvenoj grani povijest filozofije pri Katedri filozofije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  2. jedan izvršitelj na suradničko radno mjesto I. vrste – asistent u znanstvenom području Humanističke znanosti, znanstvenom polju Teologija, znanstvenoj grani crkvena povijest pri Katedri crkvene povijesti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.

KBF Split

Temeljem odluke Fakultetskog vijeća sa Prve redovite sjednice od 12. listopada 2023. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu raspisuje

NATJEČAJ

KBF Split

Temeljem odluke Fakultetskoga vijeća s Desete redovite sjednice od 07. rujna 2023.  Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu raspisuje NATJEČAJ

  1. za jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste – (interni naziv portir-čuvar) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Uvjeti za radno mjesto sukladno Pravilniku o unutarnjem ustroju KBF-a: