Temeljem odluke Fakultetskoga vijeća s Treće izvanredne sjednice u akademskoj godini 2020./2021., od 26. ožujka 2021., Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu raspisuje natječaj za jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu izvanrednog profesora u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstvenom polju teologije, znanstvenoj grani moralne teologije pri Katedri moralnoga bogoslovlja na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Poštovani zaposlenici KBF-a,
Jučer, 9. prosinca 2020., stupio je na snagu Pravilnik o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Sukladno čl. 22. st. 1. Pravilnika pozivam sve zaposlenike naše ustanove te predsjednika Studentskog zbora da u roku od 15 dana predlože kandidata ili kandidate za povjerljivu osobu.
S poštovanjem,

| Prof.dr.sc. Mladen Parlov, dekan | Poziv |

Split, 10. prosinca 2020.

KLASA:003-05/20-03/0002
URBROJ:2181-203-01-01-20-0021 

Temeljem odluke Prve redovite sjednice Fakultetskoga Vijeća ( Klasa:003-05/20-03/0001, urbroj:2181-203-02-01-20-0110), u akademskoj godini 2020./2021. održane 15. listopada 2020. god., pod toč. 7. a., sukladno članku 23. Statuta KBF-a i čl. 3. Pravilnika o radu Katedri, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu raspisuje

 

INTERNI NATJEČAJ

Za izbor v.d. pročelnika Katedre kanonskog prava (1 izvršitelj)

Temeljem odluke Fakultetskoga vijeća s Prve redovite sjednice u akademskoj godini 2020./2021. od 15. listopada 2020. godine Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Spltu  raspisuje natječaj :

  • za jednog izvršitelja (m/ž) za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto I. vrste na odgovarajućem radnom mjestu redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom području humanističke znanosti, znanstvenom polju Teologija, znanstvenoj grani patristika pri Katedri povijesti kršćanske literature i kršćanskog nauka na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Temeljem odluke Fakultetskoga vijeća s prve redovite sjednice od 15. listopada 2020. godine Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu raspisuje NATJEČAJ za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto Položaj I. vrste – voditelj ustrojstvene jedinice (interni naziv: voditelj Knjižnice – ”voditelj odjeljka“) na neodređeno vrijeme.