KBF Split

Temeljem odluke Fakultetskog vijeća sa Prve redovite sjednice od 12. listopada 2023. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu raspisuje

NATJEČAJ

KBF Split

Temeljem odluke Fakultetskoga vijeća s Desete redovite sjednice od 07. rujna 2023.  Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu raspisuje NATJEČAJ

  1. za jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste – (interni naziv portir-čuvar) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Uvjeti za radno mjesto sukladno Pravilniku o unutarnjem ustroju KBF-a:

KBF Split

Temeljem odluka Fakultetskog vijeća sa Osme redovite sjednice od 14. lipnja 2023.  KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU r a s p i s u j e N A T J E Č A J

  • jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste - docent u znanstvenom području Humanističke znanosti, znanstvenom polju  Teologija, znanstvenoj  grani moralna teologija pri Katedri moralnog bogoslovlja na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, na neodređeno vrijeme u punom radnom  vremenu;
  • jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste – viši asistent u znanstvenom području Humanističke znanosti, znanstvenom polju Teologija, znanstvenoj  grani biblijska teologija pri Katedri Svetog pisma Novog zavjeta na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.

KBF Split

Temeljem odluka Fakultetskog vijeća sa Šeste redovite sjednice od  09. ožujka 2023. KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU raspisuje NATJEČAJ:

  1. za zapošljavanje jednog izvršitelja (m/ž) na znanstveno-nastavno radno mjesto I. vrste docent, iz znanstvenog područja Humanističke znanosti, znanstveno polje Teologija, znanstvena grana Liturgika na Katedri liturgike, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu; 
  2. za zapošljavanje jednog izvršitelja (m/ž) na znanstveno-nastavno radno mjesto I. vrste docent, iz Interdisciplinarnog područja znanosti, znanstveno polje Psihologija i Teologija, na Katedri filozofije na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. 

KBF Split

Temeljem odluke Fakultetskoga vijeća s Treće elektroničke sjednice od 30. ožujka 2023. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu raspisuje NATJEČAJ:

  1. za jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaj I. vrste –voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (interni naziv: voditelj službe za poslijediplomske studije, tajnik ureda za međunarodnu suradnju) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, do povratka djelatnice sa rodiljnog/roditeljskog dopusta.

Interni natječaj

Temeljem odluke Fakultetskoga Vijeća, donesene na Petoj redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća KBF-a u ak. god. 2022./2023., održanoj 9. veljače 2023., a sukladno članku 23. Statuta Katoličkog bogoslovnog fakulteta, Sveučilišta u Splitu, čl. 3. Pravilnika o radu Katedri, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu raspisuje interni NATJEČAJ za izbor pročelnika sljedećih Katedri:

  • Katedre kanonskog prava (1 izvršitelj)
  • Katedre moralnog bogoslovlja (1 izvršitelj)

KBF Split

Objavljen je Poziv na pismeno testiranje kandidatima koji su se prijavili na natječaj za jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaj l. vrste "Voditelj financijsko-računovodstvene službe" na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, do povratka djelatnice sa rodiljinog dopusta, koji je objavljen dana 16. studenog 2022. godine u Narodnim novinama br. 134/2022. Pismeno testiranje održat će se dana 22. prosinca 2022. godine (četvrtak), s početkom u 15.00 sati, na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, Zrinsko-frankopanska 19, 2100 Split.


 

KBF Split

Temeljem odluke Fakultetskoga vijeća  s  Druge redovite sjednice od 10. studenog 2022.  Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu raspisuje NATJEČAJ: 

  1. za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto Položaj I. vrste – voditelj ustrojstvene jedinice (interni naziv: voditelj Knjižnice – ”voditelj odjeljka“) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

                      Uvjeti za radno mjesto: