Temeljem odluke Fakultetskog vijeća s Druge izvanredne sjednice, od 23. lipnja 2020. godine Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu raspisuje

NATJEČAJ

 1. za jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu docenta u znanstvenom području humanističke znanosti, znanstvenom polju Teologija, znanstvenoj  grani egzegeza na katedri Svetog pisma Starog zavjeta na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Raspisan je interni NATJEČAJ za glavnog urednika Časopisa „Crkva u svijetu" za razdoblje od pet godina.

| Prof. dr. sc. Mladen Parlov, dekan | Natječaj

Temeljem odluke Fakultetskoga vijeća s Šeste redovite sjednice od 12. ožujka 2020. godine Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu raspisuje

NATJEČAJ

za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto Položaj I. vrste – voditelj ustrojstvene jedinice (interni naziv: voditelj Knjižnice – ”voditelj odjeljka“) na neodređeno vrijeme.

Uvjeti za radno mjesto:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, položen stručni knjižničarski ispit
 • najmanje pet godina rada u knjižnici
 • probni rad šest mjeseci.

Temeljem odluke Fakultetskoga Vijeća, donesene na Šestoj  redovitoj sjednici u akademskoj godini 2019./2020., održanoj  12. ožujka 2020., a sukladno članku 23. Statuta Katoličkog bogoslovnog fakulteta, Sveučilišta u Splitu, čl. 3. Pravilnika o radu Katedri, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu raspisuje interni natječaj za izbor pročelnika sljedećih Katedri:

 • Katedru filozofije (1 izvršitelj);
 • Katedru Svetog pisma Novog Zavjeta (1 izvršitelj);
 • Katedru moralnog bogoslovlja (1 izvršitelj).

Temeljem odluke Fakultetskoga Vijeća, donesene na Petoj redovitoj sjednici u akademskoj godini 2019./2020., održanoj 13. veljače 2020., a sukladno članku 23. Statuta Katoličkog bogoslovnog fakulteta, Sveučilišta u Splitu, čl. 3. Pravilnika o radu Katedri, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu raspisuje INTERNI NATJEČAJ za izbor pročelnika sljedećih Katedri:

 • Katedru filozofije (1 izvršitelj);
 • Katedru Svetog pisma Starog zavjeta (1 izvršitelj);
 • Katedru Svetog pisma Novog Zavjeta (1 izvršitelj);
 • Katedru temeljnog bogoslovlja (1 izvršitelj);
 • Katedru dogmatskog bogoslovlja (1 izvršitelj);
 • Katedru moralnog bogoslovlja (1 izvršitelj);
 • Katedru pastoralnog bogoslovlja (1 izvršitelj).