Prijava za upis na upisi na međunarodni seminar "Emocionalno socijalne kompetencije (ESK)"

Obrazac za prijavu


Ako se želite upisati na međunarodni seminar „Emocionalno-socijalne kompetencije (ESK)“, ljubazno Vas molimo da ispunite sva polja ovog obrasca, potvrdite CAPTCHA "Nisam robot" i kliknete na "Dajem suglasnost za obradu osobnih podataka".

Navedeni osobni podaci koristit će se isključivo u svrhu omogućavanja upisa na program cjeloživotnog učenja pri Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu,a sve u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, te se u druge svrhe neće koristiti bez Vaše pisane privole. Daljnja obrada osobnih podataka u povijesne, statističke ili znanstvene svrhe neće se smatrati nepodudarnom, pod uvjetom da se poduzmu odgovarajuće zaštitne mjere. U svako doba možete odustati od dane privole i zatražiti prestanak daljnje obrade, na način da ispunite za to propisani obrazac, te ga dostavite voditelju obrade osobnih podataka.