Vezano uz Natječaj „za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto Položaj I. vrste — voditelj ustrojstvene jedinice (interni naziv: voditelj Knjižnice — ”voditelj odjeljka”) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, a koji je objavljen 23. 10. 2020. god. u NN br. 116/2020 na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje te na internetskim stranicama naše institucije nije izabran ni jedan kandidat od prijavlj enih kandidata na prethodno navedeni raspisani natječaj.

Split, 3. prosinca 2020. godine

Prof. dr. sc. Mladen Parlov, dekan

KLASA: 112-01/20-02/0001
Ur. broj: 2181-203-01-01-20-0007

Pin It