Vezano uz natječaj: „za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto Položaj I. vrste — voditelj ustrojstvene jedinice (interni naziv: voditelj Knjižnice — ' 'voditelj odjeljka") na neodredeno vrijeme u punom radnom vremenu, a koji je objavljen 18. ožujka 2020. god. u NN br. 31/2020, na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje te na internetskim stranicama naše institucije nije izabran ni jedan kandidat od prijavljenih kandidata na prethodno navedeni raspisani natječaj.

Split, 30. travnja 2020. godine

Prof. dr. sc. Mladen Parlov, dekan

KLASA: 112-01/120-02/003
URBROJ: 2181-203-03-01-20-0007

Pin It