Na Drugoj redovitoj sjednici Fakultetskoga vijeća Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu ak. god. 2021./2022., održanoj 11. studenog 2021. pod točkom 3.a. dekan je upoznao članove FV sa izvješćem Povjerenstva za natječaje KLASA:003-08/21-03/0006 URBROJ:2181-203-02-02-210006 od 11. studenog 2021 u kojem su isti napisali sljedeće: da se na Natječaj za radno mjesto „Glavni tajnik” koji je raspisan na temelju odluke Fakultetskog vijeća KBF-a u Splitu (Peta redovita sjednica od 10. lipnja 2021 .), te objavljen u Narodnim Novinama 97/2021 (od 3. rujna 2021 .) pravodobno prijavilo 13 kandidata/ica.

Nakon što je Povjerenstvo pregledalo pristigle dokumentacije kandidata istoje na sjednici održanoj 28. rujna 2021. ustanovilo da sljedeći kandidati formalno-pravno ispunjaju sve uvjete iz Natječaja: l. Neven Silić, 2. Marko Pavičić, 3. Katarina Rebić, 4. Davorka Rebić, 5. Ante Jukić, 6. Marlon Macanović, 7. Marika Grubišić i 8. Dorija Zović.

Povjerenstvo je zatim 15. listopada 2021. organiziralo pisanu provjeru (testiranje) znanja za kandidate koji su ispunjavali uvjete za mjesto glavnog tajnika i utvrdilo daje troje kandidata na pisanoj provjeri znanja ostvarili više od 50% bodova (34 boda) od ukupnog broja bodova (66 bodova): Ante Jukić (45.5 ostvarenih bodova) Dorija Zović 43 ostvarena boda, Katarina Rebić 40, 5 ostvarenih bodova. Na temelju rezultata testova, Povjerenstvo je konstatiralo da tih troje kandidata idu u sljedeći krug provjere. Isti su zatim uspješno prošli i psihološko testiranje organizirano u Zavodu za zapošljavanje.

Konačno, temeljem dopisa dekana prof. dr.sc. Mladena Parlova (KLASA: 003-05/21-03/0002; URBROJ:2181-203-01-21-0024) od 9. studenoga 2021., Povjerenstvo za natječaje u sastavu: prof. dr. sc. Andelko Domazet, predsjednik; prof. dr. sc. Ivan Bodrožić, član (opravdano odsutan); doc. dr. sc. Šimun Bilokapić, član; doc. dr. sc. Edvard Punda, član (opravdano odsutan); dr. sc. Boris Vidović, član, organiziralo je u srijedu 10. studenoga u 12. sati u profesorskoj zbornici usmeni intervju na koji su pozvani na temelju rezultata pisanog testiranja sljedeći kandidati: Ante Jukić, Dorija Zović i Katarina Rebić.

Najednom dijelu sjednice u ulozi savjetodavne pomoći Povjerenstvu za natječaje, odlukom dekana, bili su nazočni: dr. sc. Dijana Mihalj, nastavnica kanonskog prava na KBF-u, gda Ivana Papac, tajnica i voditeljica kadrovskih poslova na KBF-u, te gosp. Filip Klarić-Kukuz, glavni tajnik Sveučilišta u Splitu.

Nakon usmenog testiranja Povjerenstvo za natječaje donijelo je jednoglasno rang listu kako slijedi: 1. Ante Jukić, 2. Dorija Zović; 3. Katarina Rebić.

Povjerenstvo za natječaje je predložilo Fakultetskom vijeću da se na radno mjesto glavnog tajnika KBFa primi Ante Jukić kao najprikladniji kandidat.

Dekan je upoznao FV kako dvoje od troje kandidata ima položen pravosudni ispit (Dorija Zović i Katarina Rebić) te da i o tome treba voditi računa, alije također spomenuo kako to nije bilo u natječajnim uvjetima. Dekan je potom imenovao izborno povjerenstvo od dva člana: doc. dr. sc. Mihaela Provića te doc. dr. sc. Ivana Macuta. Nakon imenovanja članova izbornog povjerenstva dekan prof. dr. sc. Mladen Parlov je prozivao jednog po jednog člana FV da tajno glasuju za jednog od kandidata sa rang liste povjerenstva čija su imena bila istaknuta na sljedeći način na glasačkom listiću: I . Ante Jukić, 2. Dorija Zović; 3. Katarina Rebić. Članovi izbornog povjerenstva doc. dr. sc. Mihael Prović te doc. dr. sc. Ivan Macut prebrojili su glasove članova FV.

Rezultati su sljedeći:

  1. Ante Jukić — 18 glasova
  2. Dorija Zović — 2 glasa
  3. Katarina Rebić — I glas
  4. 2 glasačka listića poništena

Na prijedlog dekana natpolovičnom većinom glasova je donesena

ODLUKA

Ante Jukić, dipl. iur. izabire se na radno mjesto glavnog tajnika KBF-a na neodređeno radno vrijeme sa punim radnim vremenom i probnim rokom od šest mjeseci.

Split, 11. studenog 2021.

Prof. dr. sc. Mladen Parlov, dekan

KLASA: 003-05/21-03/0001
URBROJ: 2181-203-02-01-21-0103

 

Pin It