PREDMET: obavijest kandidatima
Na ponovljeni natječaj raspisan u NN (138/2021) od 15. prosinca 2021.

  • za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaj I. vrste —voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (interni naziv:voditelj knjižnice/voditelj odjeljka na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, nije se prijavio ni jedan kandidat koji ispunjava propisane formalne uvjete natječaja.

Split, 10. siječnja 2022.

Prof. dr. sc. Mladen Parlov, dekan

KLASA: 112-01/21-02/0002
Ur. broj: 2181-203-01-01-21-0002 

Pin It