Na Petoj redovitoj sjednici Fakultetskoga vijeća Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu u ak. god. 2021./2022., održanoj 10. veljače 2022. pod točkom 11. Dnevnog reda među materijalima za sjednicu članovima Fakultetskog vijeća Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu dostavljeno je izvješće Povjerenstva za natječaje o kandidatima za radno mjesto spremača/ice na KBF-u (KLASA: 003-08/22-03/0006 UR.BROJ: 2181-203-0202-22-0002). Navedenim izvješćem utvrđeno je da formalne uvjete natječaja ispunjavaju sljedeći kandidati: Ante Čotić, Ružica Stanić, Milena Polić, Ivanka Radanović, Mirjana Gabela i Marina Bajlo. U samom izvješću naznačeno je da je gosp. Ante Čotić među dokumentacijom priložio i dokaz o statusu hrvatskog branitelja.

Dekan Fakulteta, prof. dr. sc. Mladen Parlov, upoznao je članove Fakultetskog vijeća da prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, osobe koje imaju status hrvatskog branitelja, pod jednakim uvjetima imaju prednost pri zapošljavanju, te da bi izborom jednog od kandidata iz izvješća Povjerenstva za natječaje koji takav status nemaju radi zaštite zakonitosti bilo potrebno poništiti natječaj.

Nakon tajnog glasovanja provedenog sukladno članku 14. st. 1-11. Pravilnika o radu upravnih tijela KBF-a Izborno povjerenstvo utvrdilo je sljedeće rezultate glasovanja: Ante Čotić 16 (šesnaest) glasom Ružica Stanić 1 (jedan) glas, Milena Polić 1 (jedan) glas, Ivanka Radanović 1 (jedan) glas, Marina Bajlo 1 (jedan) glas te Marijana Gabela O (nula) glasova.

Na temelju prebrojanih glasova, Izborno povjerenstvo utvrdilo je da je Fakultetsko vijeće Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu donijelo

ODLUKU

Izabire se Ante Čotić na radno mjesto IV. vrste— poslovi namještenik/ice , spremača/ice.

Split, 10. veljače 2022.

Prof. dr. sc. Mladen Parlov, dekan

KLASA: 003-05/22-03/0001
UR.BROJ: 2181-203-02-01-22-0019

Pin It