Obavijest kandidatima

Na raspisani natječaj u NN (52/2022) od 04. svibnja 2022.
• za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaj I. vrste —voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (interni naziv:voditelj knjižnice/voditelj odjeljka na odredeno vrijeme u punom radnom vremenu, do povratka djelatnice sa rodiljinog dopusta nije se prijavio ni jedan kandidat koji ispunjava propisane formalne uvjete natječaja, stoga će se ponovno raspisati natječaj za navedeno radno mjesto.

Prof. dr. sc. Mladen Parlov, dekan

Split, 16. svibnja 2022.

KLASA: 112-01/22-02/0003
Ur.broj. 2181-203-01-01-22-0003

Pin It