Sveučilište u Splitu

Sveučilište u Splitu raspisuje NATJEČAJ za upis studenata u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog te preddiplomskog stručnog studija u akademsku godinu 2022./2023.

Predmetna Odluka Senata Sveučilišta u Splitu i tekst Natječaja nalaze se u prilogu obavijesti.

Pin It