Sveučilište u Splitu

1. Raspisuje se natječaj za dodjelu Rektorove nagrade studentu pojedincu, skupini studenata, studentskom zboru, studentskoj udruzi ili drugoj studentskoj organizaciji Sveučilišta u Splitu u akademskoj godini 2020./2021., a za postignuća u akademskoj godini 2019./2020. (uključujući i bivše studente sukladno članku 1. stavku 2. Pravilnika)

2. Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

3. Prijave/prijedlozi se podnose najkasnije do 26. svibnja 2021. godine na Rektoratu Sveučilišta u Splitu, Ured za administrativne poslove, pisarnicu i pismohranu na adresi Split, (IV. kat) ili preporučenom poštom na adresu Sveučilište u Splitu, Ulica Ruđera Boškovića 31 21 000 Split.

4. Ako se student/i prijavljuje/predlaže za dodjelu dvije ili više vrsta rektorovih nagrada, za svaku od vrsta rektorove nagrade podnosi se posebna prijava/prijedlog.

5. Prijava za RNI (Rektorova nagrada za izvrsnost) mora sadržavati sljedeću dokumentaciju: - obrazac RNI ispunjen i potpisan od strane studenta pojedinca - potvrdu fakulteta/akademije/sveučilišnog odjela/samostalnog studija o sljedećem (jedan dokument):

a) vrsti, razini i godini studijskog programa (prva, druga, treća itd., u smislu čl. 30. Pravilnika o studijima i sustavu studiranja na Sveučilištu u Splitu) koju je student pohađao akademske godine 2019./2020. (računajući obvezne i izborne, ali ne i fakultativne kolegije)

b) ostvarenih najmanje 60 ECTS bodova u akademskoj godini 2019./2020. (računajući obvezne i izborne, ali ne i fakultativne kolegije)

c) o prosjeku ocjena ostvarenom u akademskoj godini 2019./2020., normiranom s obzirom na ECTS bodove, zaokruženom na tri decimale (računajući obvezne i izborne, ali ne i fakultativne kolegije) - potvrde ili drugi odgovarajući dokazi o eventualnom ispunjavanju ostalih kvalifikacija iz članka 7. Pravilnika u akademskoj godini 2019./2020.

6. U akademskoj godini 2020./2021. za postignuća u akademskoj godini 2019./2020. maksimalan broj RNI određuje se na način da RNI mogu dobiti najviše dva studenta sa svake sastavnice (studenti zajedničkih studija konkuriraju sa studentima one sastavnice koja je nositelj studija) te najviše po jedan student svakog samostalnog studija kojem je Sveučilište u Splitu neposredni nositelj.

7. Prijedlog za RNZUR (Rektorova nagrada za studentski znanstveni ili umjetnički rad) mora sadržavati sljedeću dokumentaciju: - obrazac RNUZUR ispunjen i potpisan i od ovlaštenog predlagatelja i od (svih) predloženika - potvrdu fakulteta/akademije/sveučilišnog odjela/samostalnog studija da su svi predloženici (barem dijelom) akademske godine 2019./2020. bili u statusu studenta Sveučilišta u Splitu - posebno potpisano obrazloženje ovlaštenog predlagatelja za postignuća u akademskoj godini 2019./2020.

8. Prijedlog za RNPP (Rektorova nagrada za posebna postignuća), mora sadržavati sljedeću dokumentaciju: - obrazac RNPP ispunjen i potpisan od ovlaštenog predlagatelja i od (svih) predloženika ili dokaz o izričitom pristanku predloženika (ili drugi dokaz iz kojeg je razvidan izričit pristanak predloženika i privola predloženika u svezi zaštite osobnih podataka) - potvrdu fakulteta/akademije/sveučilišnog odjela/ samostalnog studija da su svi predloženici (barem dijelom) akademske godine 2019./2020. ili tekuće akademske godine (iznimno) bili u statusu studenta Sveučilišta u Splitu - potpisano obrazloženje ovlaštenog predlagatelja za postignuća u akademskoj godini 2019./2020. ili tekuće akademske godine iznimno)

9. Pojedina vrsta Rektorove nagrade može se dobiti samo jednom (što kao dobitnike podrazumijeva i dobitnike RNI, RNZUR I RNPP te odgovarajuće rektorove nagrade po prijašnjim propisima).

10. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

11. Odluka o dodjeli rektorove nagrade bit će objavljena na oglasnoj ploči Sveučilišta u Splitu i na mrežnoj stranici Sveučilišta u Splitu (www.unist.hr) dana 09. lipnja 2021.g. te se neće dostavljati sudionicima na njihove adrese.

12. Imenuje se Povjerenstvo za Rektorovu nagradu koje čine svi prorektori i glavni tajnik Sveučilišta u Splitu, a predsjedava mu po položaju prorektor nadležan za pravne poslove.

13. Za dodatne informacije obratiti se Silviji Rančić, tel: 021 558-213, adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

14. Ova Odluka objavljuje se na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Sveučilišta, znanstveno/umjetničko-nastavnih i nastavnih sastavnica te samostalnih studija kojima je Sveučilište neposredni nositelj.

| Prof. dr. sc. Dragan Ljutić, Rektor | Odluka | Obrazac RNI | Obrazac RNUZR | Obrazac RNPP | Pravilnik o rektorovoj nagradi

Pin It