1. Izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Splitu održat će se dana 10. lipnja 2021. godine (četvrtak), od 8.00 do 20,00 sati.
    2. Broj i lokaciju biračkih mjesta utvrdit će Izborno povjerenstvo najkasnije 15 (petnaest) dana prije datuma iz točke 1. ove Odluke.
  1. Uvjeti i postupak izbora uređeni su Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, Statutom Studentskog zbora te Pravilnikom o provedbi izbora za predstavnike studenata u Studentski zbor Sveučilišta u Splitu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Splitu.
  2. Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči i službenoj stranici Sveučililšta u Splitu i svih njegovih sastavnica.
  3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

| Prof.dr.sc. Mladen Parlov, dekan | Odluka o raspisivanju izbora za SZ Sveučilišta u Splitu | Odluka o imenovanju članova izbornog povjerenstva za provedbu izbora | Odluka o imenovanju članova povjerenstva za prigovore |

Pin It