Na temelju čl. 12. i čl. 33. Statuta Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, odluka FV Katoličkog bogoslovnog fakulteta Split, Klasa: 003-05/19-03/0001, Urbroj: 2181-203-02-01-19-00220, i Klasa: 003-05/19-03/0001, Urbroj: 2181-203-02-01-19-00221, od 20. studenog 2019., te čl. 13., 14., i čl. 15. Pravilnika za provedbu izbora predstavnika studenata u studentski zbor Sveučilišta u Splitu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Splitu, donosim

ODLUKU

I.

Raspisuju se izvanredni i parcijalni izbori za članove studentskog zbora Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

II.

Izbori će se održati dana 19. prosinca 2019.godine (četvrtak), u vremenu od 8.00 do 20.00 sati na biračkim mjestima Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

III.

Za provođenje postupka izvanrednih i parcijalnih studentskih izbora imenuje se Izborno povjerenstvo u sastavu:

  • dr. sc. Mihael Prović, predsjednik, dr. sc. Domagoj Volarević, zamjenik
  • sc. Ivica Jurić član, mr. sc. Gina Šparada zamjena,
  • Josip Perkušić, zamjenica Ivana Bešlić,
  • Tomislav Milošević, zamjenik Nikola Franić
  • Karla Smolčić i zamjenik Roko Glavinović.

IV.

Radi rješavanja mogućih prigovora na tijek i rezultate izbornog postupka, imenuje se Povjerenstvo za prigovore za parcijalne studentske izbore u sastavu:

  • sc. Ante Rako predsjednik, dr. sc. Boris Vidović, zamjenik
  • sc. Šimun Markulin član, dr. sc. Emanuel Petrov, zamjenik
  • sc. Jenko Bulić, član i mo. Ivan Urlić, zamjenik,
  • Matej Mlakić, zamjenik Mario Sesar
  • Mateo Marušić, zamjenik Antonio Župan

V.

Zadaća i rad biračkih odbora te način provedbe parcijalnih izbora uređuju se sukladno Odredbama Statuta studentskog zbora i Pravilnika o provedbi izbora za Studentski zbor KBF-a.

Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči i Internet stranici Fakulteta, te dostaviti članovima povjerenstava.                                                                                                                                                                     

| Prof. dr. sc. Mladen Parlov, dekan | Odluka | 3.12.2019 |

Pin It